Proslov velvyslance na slavnostním předání insignií rytíře Řádu akademických palem Petru Šimonovi (24. září 2015) [fr]

Vážený pane Šimone,
vážené dámy a pánové,

Dnes jsme se spolu s vašimi blízkými, kolegy a přáteli sešli na Alliance française v Plzni, kde nás laskavě přijal její předseda pan Ondřej Ženíšek. Chceme ocenit vaši činnost na podporu francouzského jazyka a kultury, za niž vám vyjadřuje vděk celá Francie. Vyučujete francouzštinu, jste místopředsedou plzeňské aliance a koordinátorem mezinárodních projektů v týmu Plzeň 2015. Vaše nasazení odráží hlubokou náklonnost, kterou k Francii chováte.

Vaše akademická a profesní dráha ostatně dokládá, že jste se o francouzštinu zajímal už od mládí.

Francouzštině jste se začal věnovat velice brzy a francouzština byla určující i pro vaši akademickou dráhu: vystudoval jste Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obory český jazyk a francouzština. Část studií jste absolvoval ve Francii na Université de Lyon, kde jste získal magisterský diplom v oboru výuka francouzštiny jako cizího jazyka.

Své znalosti a lásku k francouzštině jste se snažil předat druhým při práci průvodce ve Francii v letech 2003 až 2008 i později jako učitel francouzštiny na Gymnáziu Františka Křižíka a Církevním gymnáziu. Mnoho kurzů jste učil také na plzeňské alianci.

Není také od věci připomenout, že jste za podpory asociace členů Řádu akademických palem AMOPA vydal vlastní francouzsko-českou sbírku básní.

Kromě vzdělávání se však věnujete také jiným aktivitám, především v rámci Alliance française de Plzeň, se kterou spolupracujete již řadu let. Již za dob studií jste zde pracoval jako dobrovolník, později jste zde vykonával civilní službu. Přál jste si však zapojit se ještě více, a tak jste od roku 2003 do roku 2006 zajištoval administrativní chod aliance jako asistent ředitele. Posléze jste se stal členem správní rady a dnes jste jejím místopředsedou.

Díky vašemu nadšení a energickému přístupu jste jednou z nejvýraznějších osobností, které chod aliance utvářely, a jedním z jejích nejvýznamnějších podporovatelů. Stejně jako my všichni jste si byl vědom, že zájem o Francii, její jazyk a kulturu je také třeba podněcovat poznávacími aktivitami a debatami v přátelském prostředí, jaké existuje právě v Alliances françaises. Rád bych ocenil také celý tým plzeňské aliance, která letos slaví 25. výročí založení. Po celou tuto dobu aliance vyvíjela velice kvalitní činnost a navázala úzké vztahy s místními institucemi.

Jako nadšenec pro francouzštinu také působíte jako, řekněme, „kulturní aktivista“. S veškerou energií jste se zapojil do kulturního života města v plzeňském centru Johan, kde jste uspořádal řadu výstav. Obměnil jste ale také kulturní program Alliance française a zúčastnil jste se mnoha evropských projektů, jako jsou „Pépinières européennes pour jeunes artistes" nebo "Daidalos". V neposlední řadě jste se díky vaší práci v jednotlivých asociacích a energickému přístupu stal koordinátorem zahraničních projektů týmu Plzeň 2015, kde máte na starosti spolupráci se zahraničními partnery. Aktivně se podílíte i na spolupráci měst Mons a Plzeň. Francouzskému institutu jste poskytl cennou pomoc, když jste v rámci tohoto rozsáhlého projektu pomohl prosadit kulturní projekty se vztahem k Francii a Frankofonii.

Není možné zde dostatečně zdůraznit význam kulturní spolupráce v rámci jedinečných vztahů mezi našimi zeměmi a vyzdvihnout kvalitu vašich debat s mými spolupracovníky ve Francouzském institutu v Praze.

Vážený pane Šimone, právě na takových angažovaných a nadšených osobnostech jako vy, které usilují o vytvoření mostu mezi francouzskou a českou kulturou, spočívá budoucnost francouzského jazyka v České republice. Rádi bychom vyjádřili úctu vašemu aktivnímu přispění k šíření francouzského jazyka a kultury v Západních Čechách. Proto mám tu čest vám jménem ministra školství předat insignie Řádu akademických palem v hodnosti rytíře.

Dernière modification : 07/10/2015

Haut de page