Průmstav [fr]

Firma Průmstav je součástí skupiny Vinci, světového hráče v oblasti koncesí a stavebnictví, který má více než 185 000 spolupracovníků ve více než stu zemí.

Ve svém Manifestu publikovaném v roce 2012 skupina Vinci uvedla mezi svými 8 závazky také závazek č. 3 týkající se environmentální politiky a nazvaný «Společně za zelený růst! ».

Podniky skupiny, včetně Průmstavu, se snaží omezovat environmentální dopady svých stavenišť a činností a nabízet svým klientům řešení s přidanou hodnotou, založená především na eko-koncepci.

Měření vývoje emisí skleníkových plynů u činností Průmstavu spočívá na pravidelně aktualizovaných a sdílených údajích o environmentálním dopadu : používáme vnitřní program Magnitude a analyzujeme naši spotřebu energií (zemní plyn, elektřina) a paliv, jakož i správu a recyklaci odpadů.Více informací o zelených závazcích Průmstavu (pouze česky str. 32-33).

Environmentální politika skupiny je široce rozvinutá, ostatně ve Francii vyhlásila konkurs na nejlepší inovativní postupy umožňující snižování emisí skleníkových plynů (pouze francouzsky). Ty nejlepší jsou posléze odměněny.

Dernière modification : 11/08/2015

Haut de page