Recepce na počest nových stipendistů francouzské vlády [fr]

V pondělí 13. května pořádalo Francouzské velvyslanectví v České republice v Buquoyském paláci recepci na počest studentů, kteří získali stipendium Francouzské vlády na rok 2013.

Zhruba pět desítek českých studentů a stážistů bude moci v letošním roce využít rozsáhlé nabídky stipendijních programů pro uskutečnění studijního pobytu či výzkumné stáže ve Francii. Slavnostní recepce se taktéž zúčastnili čeští vysokoškolští pedagogové a vědci, kteří byli členy odborných výběrových komisí.

Příjemná atmosféra recepce, již zahájila Jeho Excelence velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy, byla pro nové stipendisty příležitostí vzájemně se seznámit.

Číst projev pana velvyslance.

Dernière modification : 17/05/2013

Haut de page