Recepce na počest představitelů francouzsko-českých hospodářských vztahů (13. ledna 2016)

Dámy a pánové,

Jsem velice rád, že vás mohu přivítat na Francouzském velvyslanectví. Dnešní setkání jsme připravili společně s Francouzsko-českou obchodní komorou, s francouzskými rady pro zahraniční obchod, s Business France a s Centrem mladých podnikatelů. Vítám mezi námi četné aktéry hospodářských styků mezi Francií a Českou republikou. Děkuji také představitelům institucí a státní správy, kteří přišli mezi nás, jmenovitě ministryni práce a sociálních věcí, paní Michaele Marksové.

Rok 2015 (dva tisíce patnáct) byl po všech stránkách bohatý na francouzsko-české styky. Ze všech vzpomínek na minulý rok bych chtěl vyzdvihnout četné projevy účasti a podpory, jež Francii po lednových a listopadových atentátech vyjadřovali představitelé i řadoví občané České republiky. Tyto projevy solidarity nás, Francouze, hřály u srdce.

V ekonomických stycích rok 2015 plynule navázal na výjimečně dynamický rok 2014. Během prvních deseti měsíců naše obchodní výměny vzrostly o 6%, a to také díky významnému růstu české ekonomiky. Francie je i nadále pátým největším obchodním partnerem a 4. nejvýznamnějším zákazníkem České republiky. Naše partnerství se může dále rozvíjet, například díky rostoucí podpoře, které se českým středním a malým podnikům dostává od francouzských skupin na trzích třetích zemí. O tom jsem se zmiňoval na exportním fóru Asociace malých a středních podniků, jehož byla Francie čestným hostem.

Na 500 francouzských podniků působí ve všech oblastech a zaměstnává na 100 000 osob. Ve vaší zemi investovaly také v roce 2015 a zajišťovaly nám pozici pátého největšího investora. Osobně povzbuzuji české investory, aby se více zajímali o investiční možnosti ve Francii. Někteří už to udělali a mohou potvrdit, že Francie významně modernizovala svou ekonomiku. Francie je atraktivní zemí, je ostatně největším příjemcem zahraničních průmyslových investic v Evropě.

Chtěl bych vyzdvihnout odpovědný přístup a stálost francouzského podnikání v České republice, což Francouzsko-česká obchodní komora mimojiné zdůraznila při udílení své ceny za minulý rok podnikům, které podporují profesní přípravu. V roce 2014 vyzdvihla podniky, které nejlépe využívaly evropské fondy.

Naše podniky podporují také inovace a vědecký výzkum, třeba vědecká stipendia, která každoročně na velvyslanectví předává profesor Lehn, držitel Nobelovy ceny za chemii, a která jsou udílena díky podpoře společností Atos, Sanofi, Pierre Fabre nebo Solvay. Nebo také cenu „Pro ženy ve vědě“, kterou uděluje l’Oréal spolu s Akademií věd České republiky.

Děkuji také podnikům, které podporují kulturní akce spjaté s Francií. Například Komerční banka každoročně přispívá na Festival francouzského filmu, který nedávno přivítal na 25 000 diváků z celé republiky. Řada podniků se loni zapojila také do druhého ročníku „Týden France“. Když už hovořím o kultuře, chtěl bych mezi námi přivítat Emmanuela Villauma, nového dirigenta Pražské komorní filharmonie. Jsou-li zde zájemci o podporu tohoto prestižního orchestru, mohou již nyní Emanuela kontaktovat !

Minulý rok byl významný také díky úspěšné pařížské konferenci o klimatu. Velvyslanectví se zapojilo do její přípravy a úzce spolupracovalo s partnery v České republice. Děkuji především firmám Veolia, Suez, CEZ, Bouygues nebo PSA za jejich podporu při realizaci konferencí v Českém senátu v červnu nebo na Vysoké škole ekonomické v říjnu loňského roku. Velvyslanectví loni v září přivítalo také zasedání Czech Green Building Council.

Letos se v Praze uskuteční významná konference věnovaná francouzskému know-how v oblasti inteligentních měst neboli smart cities, ať už se jedná o dopravu, výstavbu nebo správu odpadů, vody nebo energií. Bude součástí třetího ročníku „Týden France“, který se letos koná od 8. do 16. června. Jeho příprava je společným dílem velvyslanectví, Francouzsko-české obchodní komory – jejíž 20. výročí si připomeneme právě v době této akce, Centra mladých podnikatelů a radů pro francouzský zahraniční obchod. Zkrátka všech, kdo se podílejí na rozvoji hospodářských styků mezi našimi zeměmi a jsou každodenními partnery francouzských a českých podniků.

Přeji vám příjemný a prospěšný večer, který, jak věřím, vám umožní navázat plodné vztahy. Využívám této příležitosti, abych vám popřál všechno nejlepší do nového roku 2016!

Dernière modification : 14/01/2016

Haut de page