Recepce pro aktéry francouzsko-českých ekonomických vztahů (28. ledna 2014) [fr]

28. ledna 2014 přivítal velvyslanec Francie v České republice pan Jean-Pierre Asvazadourian aktéry francouzsko-českých ekonomických vztahů. Hosty přivítal také předseda Francouzsko-české obchodní komory pan Constantin Kinsky.

Projev pana velvyslance

Dámy a pánové,

Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie de votre présence et vous souhaite chaleureusement la bienvenue au Palais Buquoy.

Je voudrais dire quelques mots dans leur langue à la fois aux participants tchèques et français.

Vítejte na Francouzském velvyslanectví, na tomto setkání aktérů francouzsko-českých, nebo zde v Praze raději česko-francouzských obchodních a ekonomických styků. Osobně se mi zdá velmi důležité zdůraznit rozsáhlou síť bilaterálních vztahů v ekonomické oblasti, která někdy není dostatečně známá. Na pět set francouzských podniků a podnikatelů zaměstnává v České republice asi sto tisíc osob a symbolizuje tak trvalé partnerství, díky kterému je zde Francie pátým největším investorem. Ať už samy nebo společně s českými partnery, francouzské podniky často zastávají přední místa ve svém oboru. Nejenže hrají významnou roli při tvorbě pracovních míst, ale přispívají také k přípravě odborníků, k výzkumu a vývoji, k vývozu a k atraktivitě České republiky.

A pokud jde o vzájemný obchod, můžeme konstatovat, že dosahuje hodnoty téměř deseti miliard eur a od vstupu České republiky do Evropské unie před deseti lety vzrostl o 140 %. Francie je tak nyní čtvrtým největším klientem České republiky a jejím šestým obchodním partnerem. A musím zdůraznit, že toto své postavení neustále vylepšuje.

En ayant rappelé la place de la France en tant qu’investisseur et que partenaire commercial de la république tchèque, je souhaite souligner que les entreprises françaises présentes dans ce pays, près de 500 employant environ 100 000 personnes, sont des acteurs responsables qui participent à la vie et au développement économiques, aux investissements dans les formations, à la vie culturelle et citoyenne ainsi qu’au développement durable.

Je souhaite également indiquer à la communauté d’affaires représentée ce soir que les pouvoirs publics, ici l’Ambassade, -moi-même personnellement-, et ses services, avant tout le service économique et le bureau Ubifrance, sont à votre écoute. Nous sommes intéressés par votre expérience sur le terrain et nous sommes aussi à vos côtés pour vous aider à renforcer vos actions et développer de nouveaux partenariats. Dans cet objectif, l’Ambassade unit ses forces et ses moyens avec d’autres relais présents en RT : la Chambre de commerce franco-tchèque, bien sûr – et je laisserai dans un instant la parole à son président, Constantin Kinsky- , les Conseillers du commerce extérieur – je salue et remercie la présence et l’action du président et des membres de ce groupe- , le Centre des jeunes dirigeants et plus largement l’ensemble des acteurs économiques français et tchèques désireux de participer à la qualité et au développement des relations bilatérales.

Vedle dynamického působení francouzských podnikatelů v České republice bych rád našim českým přátelům připomněl, že Francie je také atraktivní destinací pro zahraniční investory. Je například nejčastějším evropským příjemcem zahraničních investic v oblasti průmyslu a logistiky. Pro české firmy, které chtějí investovat a diverzifikovat své trhy, tak nabízí velké příležitosti. Francie je druhou největší ekonomikou v Evropě, pátou na světě, a patří mezi přední země v Evropě v podpoře výzkumu a vývoje. Naše země je významným příjemcem zahraničních investic, které ostatně tvoří 35 % jejího HDP. V záplavě těchto informací nesmíme zapomínat ani na to, že Francie je třetí zemí na světě co do počtu zahraničních studentů na francouzských školách, a především, že je nejoblíbenější světovou turistickou destinací. Velvyslanectví je proto k dispozici všem, kdo by měli zájem ve Francii investovat a chtěli by se o této možnosti dozvědět něco bližšího.

Une programmation active de manifestations économiques franco-tchèques est déjà effective grâce à UbiFrance et à la Chambre de commerce franco-tchèque, permettant à de nouvelles entreprises de trouver des partenaires en RT et en France. Je rappelle que nous préparons également un événement annuel auquel nous souhaitons associer toutes les entreprises qui souhaiteront y participer : il s’agira de la Semaine française qui se tiendra au mois de juin et regroupera des événements commerciaux, économiques, mais aussi culturels et scientifiques….J’espère que votre participation sera nombreuse.

Ještě bych snad dodal, že počínaje zítřkem budeme mít příležitost navázat aktivní dialog s novou českou vládou v zájmu dalšího prohlubování bilaterálních styků ve všech oblastech. Jsem přesvědčený, že tato spolupráce povzbudí aktéry ekonomických styků obou zemí a bude je motivovat k lepšímu vzájemnému poznávání a k dalšímu rozvoji partnerských a obchodních styků.

Je vous remercie de votre présence nombreuse et souhaite que vous profitiez de cette occasion pour échanger entre vous. Mais à présent, je passe la parole à M. Constantin Kinsky, président de la Chambre de commerce franco-tchèque.

Děkuji vám všem. Pane Kinsky, máte slovo.

Dernière modification : 12/06/2015

Haut de page