Recepce u příležitosti Mezinárodního dne žen (9. března 2015) [fr]

Recepce pořádané na Francouzském velvyslanectví u příležitosti Mezinárodního dne žen se zúčastnilo na 200 dam, které zastupovaly nejrůznější oblasti působnosti (dobrovolnice pracující v asociacích, členky parlamentu, ženy působící ve vědeckých, právnických, pedadogogických, podnikatelských, novinářských, úřednických kruzích, na velvyslaneckých postech....).

Krátce při této příležitosti pohovořil ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, který na úvod recepce vystoupil po boku velvyslance, paní Evy Kavkové (Česká ženská lobby) a paní Marcely Linkové (Kongres žen).

Dernière modification : 13/03/2015

Haut de page