Recepce u příležitosti Mezinárodního dne žen (8. března 2017)

Vážené paní náměstkyně ministrů,
Vážené paní poslankyně a senátorky,
Vážené paní velvyslankyně,
Dámy a pánové,

jménem Francouzského velvyslanectví a České ženské lobby vás srdečně vítám v Buquoyském paláci.

Vítám zde také Jeho Excelenci Rolanda Galharagua, designovaného velvyslance Francie v České republice.

Jak mi bylo vysvětleno, je 8. březen v České republice dosud občas pokládán za relikt komunistického režimu. Jsem proto velice ráda, že mohu konstatovat, že u příležitosti Mezinárodního dne žen jste se rozhodly v tak hojném počtu sdílet s námi dnešní příjemné chvíle a podělit se s námi o své zkušenosti.

Dnes večer zde zastupujete společnost v celé její rozmanitosti : a to sdružení, bez nichž by samozřejmě nebylo pokroku, poslaneckou sněmovnu a Senát, úředníky, vedoucí podniků, diplomaty, vědce, novináře, umělce a další ?
8. březen musí být především příležitostí vyzdvihnout těžkosti, ale také pokroku v otázce práv žen, pokroku, jehož jsme dnes svědci a na jehož vyprovokování se mnohé z vás podílely.

Z tohoto důvodu také vítám, že Česká republika připojila v květnu 2016 svůj podpis pod Istanbulskou úmluvu o předcházení a boji proti násilí na ženách. Francie úmluvu podepsala v červenci 2014 a ráda se s vámi podělí o zkušenosti z jejího uvádění do praxe.

Jakkoli legislativní rámec hraje významnou roli, pro rozvoj rovného postavení v praxi není dostačující. Podle nedávno uveřejněné zprávy Světového hospodářského fóra obsadila Francie 17. příčku mezi 144 zeměmi z celého světa (Česká republika v tomto žebříčku skončila na 77. místě).

Tento výsledek je v mnoha ohledech pozitivní. Francie je jednou ze zemí s nejvyšší aktivitou žen, tedy jejich přístupem k zaměstnání, a to při jedné z nejvyšších porodností v Evropské unii. Klíčovým prvkem tohoto dobrého výsledku je bezesporu řada různých možností hlídání dětí jako jsou jesle, paní na hlídání, sdílené hlídání.

Nicméně ani Francie nemůže být považována za vzor ve všech směrech : nerovnost v odměňování přetrvává : platy žen jsou v průměru o 15,5 % nižší nežli platy mužů, práce v domácnosti zastávají z velké části ženy, které těmto činnostem věnují v průměru 3h26 denně oproti 2 hodinám, jež jim věnují muži.

Je stále co zlepšovat také v oblasti působení žen na vedoucích pozicích :
- ženy představují téměř polovinu posluchačů rádií, ale pouze 8% moderátorů ;
- žádná žena nezastává funkci předsedkyně a generální ředitelky některého ze 40 nejvýznamnější podniků kótovaných na burze. Pouze jedna žena působí ve výkonné funkci (a to v podniku Engie) a dvě mají titul prezidentky (a to ve společnostech Publicis a Sodexo).

Nad rámec právního a legislativního vývoje stojí před námi stále mnoho práce pokud jde o kulturní a mentální transformaci. Nezapomínejme, že obrana práv žen spadá do všeobecného rámce obrany lidských práv. Mám na mysli zejména země, kde ženy nemají právo navštěvovat školu, provdat se za muže, kterého si samy vyberou, a někdy dokonce nemají ani právo se narodit.

Na závěr bych vám chtěla poděkovat za vaši pozornost. A nyní předávám slovo paní Janě Smiggels Kavkové, předsedkyni České ženské lobby.

Dernière modification : 10/03/2017

Haut de page