Récital de piano à l’ambassade : « Václav Jan Tomášek et ses contemporains » (21 avril 2016, en tchèque) [cs]

Vážené dámy a pánové,

Je pro mne potěšením přivítat vás na půdě Francouzského velvyslanectví, v bývalém Buquoyském paláci, při příležitosti koncertu věnovanému dílu Václava Jana Tomáška a jeho současníků.

Impulsem k uspořádání tohoto koncertu bylo setkání obyvatel Novohradska, historického území rodu Buquoy v jižních Čechách, a obyvatel oblasti Bapaume v severní Francii, z níž tento rod pochází.

Jsem velice rád, že zde dnes mohu uvítat zástupce obou těchto oblastí, a rovněž představitele rodu Buquoy, Margarete Hedwig de Longueval, hraběnku z Buquoy, a Michaela de Longueval, hraběte z Buquoy.

Dnešní koncert symbolizuje historické vazby mezi Francií a Českou republikou, jejichž součástí bylo i působení rodu Buquoy v Čechách, a zároveň ukazuje rozmanitost vazeb a hloubku přátelství našich zemí v současnosti.

Dovolte mi, abych pozdravil i oba interprety, klavírní virtuosy Tomáše Víška a Martina Vojtíška. Velice mne těší repertoár, který si pro tuto příležitost zvolili.

Život a dílo skladatele Tomáška jsou úzce spojeny jak s rodinou Buquoy, tak s tímto palácem a částí Malé Strany, v níž se nacházíme.

Jakožto amatérský pianista mám velice rád skladby Jana Ladislava Dusíka, jehož repertoár je rovněž spjat s Francií. Při jednom ze svých koncertních působení v Paříži prožil Dusík i dramatické události Velké francouzské revoluce. Po svém návratu zkomponoval sonátu Retour de Paris – Návrat z Paříže.

Dámy a pánové, přeji vám příjemný večer a prosím o pár slov starostu města Nové Hrady pana Vladimíra Hokra.

Dernière modification : 02/02/2017

Haut de page