Rekapitulace rychlé humanitární pomoci Haiti [fr]

Aktuální přehled francouzské pomoci Haiti

Drama, jehož se Haiti stalo obětí, nutí pracovat se dvěma prioritami. Tou první je obrovské nasazení v oblasti rychlé humanitární pomoci, tou druhou poslání ministerstva, tedy starost o krajany žijící na Haiti.
Ministr zahraničních věcí, M. Moratinos, svolává za španělské předsednictví na pondělí do Bruselu schůzku s ministry pověřenými spoluprací. Francie se jí pochopitelně aktivně zúčastní.

Soubor opatření francouzské rychlé humanitární pomoci Haiti :

1/ Vyslání 71 osob z Martiniku a Guadeloupu. Zúčastní se pátracích akcí po obětech zemětřesení a pomohou zasaženému obyvatelstvu :
- 7 osob, včetně podplukovníka Covy, vedoucího skupiny, bude součástí MASC (Pomoc v krizových situacích) ;
- 60 hasičů (28 hasičů z Martiniku včetně 1 lékaře a 1 zdravotníka, 27 hasičů z Guadeloupu, včetně 1 zdravotníka a 1 lékaře). Tyto dvě záchranné a vyprošťovací jednotky budou mít s sebou 3 psy ;
- 5 členů SAMU (rychlá zdravotnická pomoc).
V této jednotce je také 18 policistů, kteří mají zajistit bezpečnost velvyslanectví. Přijeli do Port-au-Prince ve dvou skupinách.

2/ Druhý oddíl se 67 vojáky z FORMISC Brignoles (specialisté na civilní obranu) a 5 osob MASC, z toho 2 specialisté na komunikaci. Do postižené oblasti dorazil včera před polednem.

3/ Třetí oddíl z Ile de France a z jižní Francie, o 70 členech, má zajistit postavení polní nemocnice a zahájit činnost 10 mobilních zdravotnických týmů. Odjel včera večer a na místo dorazil dnes ráno ve 3 hodiny místního času. Tento oddíl se skládá také ze 24 osob FMSC pro civilní obranu, které mají zajistit výrobu pitné vody pro 20 000 osob denně, z 11 policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost detašovaných pracovišť a z 5 Němců z THW (Technisches Hilfswerk), kteří mají pomoci svým krajanům.

4/ Francie poslala do Port-au-Prince polní nemocnici, jejíž přepravu zajišťovala 2 letadla.

5/ Bude to tedy zhruba 400 členů civilní obrany, kteří budou na Haiti spolu s několika desítkami tun materiálu. Svou pomoc úzce koordinují s Evropskou unií a Spojenými státy.

6/ Pokud jde o francouzskou komunitu, na Francouzském velvyslanectví a v rezidenci, která je silně poškozená otřesy půdy, a ve francouzském lyceu, které zůstalo nedotčeno, se shromáždilo asi 300 z celkového počtu 1200 Francouzů žijících v Port-au-Prince. Přibližně po 60 osobách se ještě intenzivně pátrá.
Zranění a rodiny s malými dětmi opouštějí zemi v dopravních prostředcích zajištěných Francií. Dnes ráno 150 osob přiletělo do Paříže dvěma letadly. Jedno přiletělo z Guadeloupu, (na palubě s 54 osobami, z toho 45 Francouzi). Druhé přiletělo z Martiniku a přivezlo 96 osob, mezi nimiž byl Ital, Němec, Kolumbijec, Burunďan, Kanaďan, Belgičan).

7/ Bernard Kouchner oznámil jmenování Pierra Duquesna, velvyslancem pověřeným meziministerskou koordinací pomoci a rekonstrukcí Haiti. Ministr rozhodl také o posílení diplomatické a konzulární mise v Port-au-Prince. Vyslal tam několik dalších diplomatů, kteří podpoří příkladnou činnost velvyslance na Haiti, Didiera Le Breta.
8/ V Paříži bylo před dvěma dny zřízeno Krizové centrum se speciální telefonní linkou pro veřejnost. Její číslo je 01 45 50 34 60. K dnešnímu dni přijala více než 7500 hovorů. Bylo zřízeno také druhé číslo : 08 10 00 63 30.

Základní směry francouzské pomoci jsou dva : jedná se o solidaritu, rychlou pomoc, humanitární pomoc haitským přátelům, a dále o situaci francouzské komunity.

Z toho je nutné vycházet. Jak připomněl Bernard Kouchner, je třeba jednat rychle. Jde zejména o lety francouzských letadel mezi Francií, Martinikem nebo Guadeloupem a Port-au-Prince.

Rychlá pomoc je také cílem prezidenta republiky, který včera večer ve svém projevu uvedl, že si přeje rozmístění 400 specialistů na civilní obranu a francouzských záchranářů přímo v terénu. Na místě už jich je hodně. Bernard Kouchner už sdělil, že jejich práce byla užitečná a účinná a v následujících dnech k nim přibudou další posily.
Rychlou pomoc potřebují také zranění, které je třeba ošetřit. Francie poslala na Haiti týmy lékařů-záchranářů a polní nemocnici, která bude postavena v obvodu velvyslanectví. To umožní v co nejkratším čase ošetřovat zraněné. Polní nemocnice bude velmi užitečná, protože místní infrastruktura byla z větší části zničena.
Rychlá pomoc předpokládá také koordinaci a organizaci této činnosti. Je to jeden z problémů, které vyvstaly. Proto Francie napříště spolupracuje s evropskými a pochopitelně americkými partnery. Bernard Kouchner hovořil s Hillary Clintonovou a prezident republiky telefonoval prezidentu Obamovi. Je pochopitelně důležité, aby se činnost co nejlépe koordinovala mezi Francouzi a Američany, a to na všech úrovních, ať už jde o přípravu, realizaci nebo práci v terénu. Mezi Paříží a Washingtonem, mezi velvyslanectvími v Port-au-Prince, mezi ministerskými krizovými centry obou zemí.
Rychlá pomoc znamená také bezpečnost. Nedostatek bezpečí se netýká jen Haiti, k takovým situacím dochází velice často. Proto byl uvolněn určitý počet policistů, kteří se starají zejména o bezpečnost velvyslanectví.
Rychlá pomoc nesmí bránit mobilizovat síly pro přípravu následující etapy. Tou je rekonstrukce. Ta již začala oznámením prezidenta republiky, že uspořádá konferenci. Měla by se konat rychle a jak řekl prezident, za účasti Spojených států, Brazílie, Kanady, Francie, dalších evropských zemí a OSN, aby byla zajištěna trvalá rekonstrukce, jakož i rozvoj Haiti. Tato intenzivně sledovaná otázka bude jedním z témat, která budou v pondělí projednávána v Bruselu. To byl také důvod proč se ministr rozhodl svěřit velvyslanci Pierru Duquesnovi přípravu této konference.

Jak konkrétně vypadá mechanismus francouzské pomoci? Je to v první řadě Krizové centrum ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí. Funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Po oznámení katastrofy byl posílen počet jeho zaměstnanců tak, aby byli schopni, v souladu s pečlivě nastavenými parametry, naplnit oba výše uvedené hlavní úkoly.
Druhým pilířem mechanismu je samozřejmě velvyslanectví, které už od samého začátku podává mimořádný výkon ve velmi těžkých podmínkách. Není jednoduché pracovat bez telefonu, bez elektřiny, v podmínkách, kdy je téměř nemožné se volně pohybovat, tím spíše v situaci, kdy část velvyslanectví je v troskách. Poděkování patří, a Bernard Kouchner tak již učinil, kolegům na místě. Ministr zahraničních věcí a zahraničních záležitostí se rozhodl posílit řady spolupracovníků velvyslance Didiera Le Breta. Proto řada zaměstnanců tohoto ministerstva již včera večer odcestovala s jedním z letadel převážejících humanitární pomoc.

Dále byl od včerejšího večera posílen telekomunikační systém v Port-au-Prince. To umožňuje jednat rychleji a účinněji, urychlit předávání informací a v reálném čase zjišťovat potřeby a v návaznosti přijímat účinnější opatření.
Došlo již k několika převozům raněných díky letadlům, která létají mezi Martinikem, Haiti a Point-à-Pitre. Tato letadla, která přivážejí záchranáře a materiální pomoc do Port-au-Prince, se pak vracejí na Martinik se zraněnými lidmi a osobami s traumatickým šokem.

Paříž, 14. ledna 2010

Dernière modification : 21/01/2010

Haut de page