Remise de la médaille d’argent de l’Université Charles à M. Asvazadourian, Ambassadeur de France en République tchèque (12 septembre 2016) [cs]

Magnificence, vážený pane rektore,
Vážení děkané a profesoři,
Milí přátelé,

Jsem velmi poctěn a dojat, vážený pane rektore, že v přítomnosti děkanek a děkanů, s nimiž jsme po celé mé působení v České republice úzce spolupracovali, mohu dnes převzít medaili Univerzity Karlovy.

Jsem hluboce dojat, protože ke Karlově univerzitě mám již dlouhou dobu osobní vztah.

Právě na vaší univerzitě jsem před 30 lety jako mladý diplomat navštěvoval Letní školu slovanských studií, organizovanou Filosofickou fakultou. Vzpomínám si, jak jsem každý den přecházel náměstí, jež tehdy ještě neneslo jméno Jana Palacha. Vstřícný přístup, vynikající vzdělání, kouzlo českého jazyka a kultury a půvab Prahy na mě učinily hluboký dojem. Tento můj první pobyt v Praze značně ovlivnil mou profesní dráhu i osobní život.

Velmi jsem si přál se do Československa vrátit. O tři roky později, v prosinci 1989, mi byl přidělen svůj první post v zahraničí, a to právě v Praze. Byl jsem tak svědkem zásadních politických, hospodářských a sociálních proměn této země. Vzpomínám si rovněž, že jsme museli obnovit česko-francouzské vztahy, a to ve všech oblastech : politické, ekonomické, kulturní a vědecké. Pokud jde o univerzitní spolupráci, vzniklo mnoho nových společných projektů. Zejména bych chtěl připomenout : v oblasti humanitních věd založení CEFRESu, nebo například založení Francouzsko-českého institutu řízení (IFTG) v oblasti ekonomie. Vznikla četná univerzitní a vědecká partnerství, mnoho z nich s fakultami Univerzity Karlovy. Rozvíjela se mobilita studentů obou našich zemí. Základy této bohaté spolupráce byly položeny a prohlubovány v atmosféře nadšeného zápalu a důvěry, tak typických pro začátek 90. let.

V roce 2013, když jsem se po dvaceti letech vrátil do České republiky jako velvyslanec, mohl jsem vidět, nakolik se tato spolupráce rozšířila. Francie je v současnosti druhou nejoblíbenější zemí, do které vyjíždějí čeští studenti v rámci programu Erasmus. V oblasti výzkumu a vědy je Francie jedním z hlavních partnerů České republiky.

Jsem velmi rád, že partnerství Karlovy Univerzity s jejími francouzskými partnerskými institucemi jsou skvělým příkladem této spolupráce.
Vážený pane rektore, vidím, že jste zde shromáždil osobnosti, jež po vašem boku významně přispěly k úspěšnému rozvoji vzájemných styků mezi našemi zeměmi a k posílení naší spolupráce.

Dovolte mi, abych poděkoval zejména :

Paní Lence Rovné a členům vědecké rady platformy CEFRES, bez jejichž odhodlání a nasazení by díky partnerství s Karlovou Univerzitou a s Akademií věd tato historická instituce nezískala svou novou dimenzi.

Vím také, pane rektore, nakolik jste osobně přispěl k uzavření dohody, kterou jsme zde před dvěma lety s předsedou Akademie věd podepsali.

Děkuji paní Mirjam Friedové a panu Pavlu Sitkovi, kteří spuštěním Týdne diverzity povzbudili a přispěli k rozvoji naší debaty o aktuálních evropských tématech,

Jsem vděčen děkanům Tomáškovi, Slípkovi a řadě dalších, kteří udržují bohaté styky s francouzskými univerzitami,

Můj velký dík patří také děkankám a děkanům, kteří se zapojili do přípravy Noci filozofie Francie a Visegrádské skupiny, jež Filozofická fakulta přivítala na své půdě 16. června 2016, a která přilákala více než 2000 návštěvníků.

A děkuji rovněž Vám, pane rektore, za to, že jste inicioval prezentaci Univerzity Karlovy na velvyslanectví České republiky v Paříži, 12. května 2015.

Realizace těchto projektů byla možná pouze díky upřímnému, vstřícnému a otevřenému dialogu, při němž se prohlubovala vzájemná úcta, vděk a přátelská pouta.

Medaili Univerzity Karlovy přijímám s velkou vděčností a radostí. Více než jakákoli jiná vzpomínka je pro mě červenou nitkou, která mě pojí s vaším jazykem, s vaším lidem a s vaší zemí.

Děkuji vám.

Dernière modification : 15/09/2016

Haut de page