Rok francouzské kultury: Výstava Francouzské umění ze šlechtických sbírek [fr]

Výstava Francouzské umění ze šlechtických sbírek

Kdy: Od 22. listopadu 2013 do 2. března 2014

Kde: Pražský hrad - Císařská konírna

O výstavě

Národní památkový ústav připravil pro rok 2013 mimořádnou výstavu FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ– Dědictví šlechty. Rohanové, francouzské rody a země Koruny české, která byla potěšením pro frankofily i pro milovníky umění. V návaznosti na dosavadní realizace výstav, zaměřených na dějiny šlechtických rodů Rožmberků a Pernštejnů, se tento výstavní projekt uskutečnil ve spolupráci se Správou Pražského hradu a trval od 22. listopadu 2013 do 2. března 2014.

Jaké možnosti a cíle výstava sleduje? Od dob monarchie Ludvíka XIV. francouzská kultura prioritním způsobem podněcovala životní styl, umění a festivity aristokratických vrstev v celé Evropě. Vliv Francie se promítal v přejímání způsobu života a kultury, principů dekorativně bohatých zahrad či architektonických prvků.

V průběhu výrazných dějinných zvratů se francouzská šlechta usazovala také ve střední Evropě. Její vrcholy a pády byly reflektovány i prostřednictvím šlechty, která přicházela do zemí Koruny české jak za třicetileté války, tak po Francouzské revoluci. Do sklonku 19. století mělo v zemích Koruny české sňatkovou provázanost zhruba na padesát francouzských rodin, čímž docházelo k přímému vstupu francouzské kultury do tohoto teritoria. Doklady vlivu Francie se nejvýrazněji promítají v oblasti hradů a zámků, jejichž sbírky, doplněné z centrálních institucí, budou těžištěm výstavy.

Výstava představí uměleckou tvorbu francouzských autorů a předměty nepominutelné hodnoty kulturněhistorické: ukázky uměleckého řemesla - nábytek, hodiny, porcelán, luxusní oděvy – ale i předměty „à la française“.

Odkazy

O zahájení projektu Rok francouzské kultury 17. dubna 2013 na Francouzském velvyslanectví

Stránky projektu Rok francouzské kultury

O výstavě na stránkách Kultura na Hradě

Dernière modification : 03/03/2014

Haut de page