Romská otázka - prohlášení mluvčího Quai d’Orsay [fr]

Prohlášení mluvčího Quai d’Orsay, Paříž, 14. září 2010

Otázka : Jaká je reakce Francie na oznámení Bruselu, že kvůli Romům Evropská komise zahájí proti francouzské vládě řízení pro porušení unijního práva, jakož i na její kritiku oběžníku, který byl nahrazen jiným?

Odpověď : Překvapilo nás prohlášení paní Redingové, evropské komisařky pro spravedlnost a základní práva. Nedomníváme se, že tímto typem prohlášení budeme moci zlepšit osud a postavení Romů, kteří jsou v centru našeho zájmu a činnosti. Teď není čas na polemiku ani na podobná prohlášení. Je třeba pracovat ve prospěch Romů. V tomto duchu a za tímto účelem úzce spolupracujeme s bukurešťskými úřady a návštěva pánů Bessona a Lellouche před několika málo dny to jasně ukázala. V této činnosti chceme pokračovat s našimi partnery v Rumunsku i s Evropskou komisí.

Otázka : Francouzská diplomacie hovoří o zlepšení postavení Romů, ale jiná francouzská ministerstva mluví o opatřeních proti zločinnosti a v zájmu bezpečnosti. Chápete, jak je složité předat vaše sdělení?

Odpověď : Je složité je předat, když jiní dělají halasná prohlášení. My si přejeme pracovat. V Evropě je na 9 milionů Romů, o nichž všichni dobře vědí, že mají problémy s integrací, se začleněním do společnosti ve svých vlastních zemích. Zapojili jsme se do této činnosti, a to na bilaterální bázi i na úrovni evropských institucí. Z evropských fondů jsou poskytovány prostředky a my bychom si přáli, aby byly více a lépe používány na integraci Romů.

Otázka : Říkáte, že je třeba pracovat. Ze zahraničí by se mohlo zdát, že se současná činnost Francie omezuje na vyhošťování Romů. To je to, o čem mluvíte?

Odpověď : Pokračujeme v tom, co je naším cílem už od francouzského předsednictví Evropské unie. Během našeho předsednictví jsme toto téma vznesli a v září 2008 k němu uspořádali v Paříži konferenci ministrů. Plně a jasně jsme podpořili španělské předsednictví Evropské unie, když v dubnu t.r. v Cordobě připravilo summit o romské problematice. Rád bych zdůraznil, že Pierre Lellouche byl jedním z mála zástupců vlád, který se jej zúčastnil na ministerské úrovni. Přimlouval se za větší mobilizaci Evropské unie ve prospěch tohoto lidu. A to děláme.

Dernière modification : 07/11/2013

Haut de page