Rozhodnutí německého ústavního soudu [fr]

Prohlášení Bernarda Cazeneuva, ministra pro evropské záležitosti při ministrovi zahraničních věcí.

Paříž, 12. září 2012

ROZHODNUTÍ NĚMECKÉHO ÚSTAVNÍHO SOUDU

Německý ústavní soud v Karlsruhe dnes vynesl velmi důležité a očekávané rozhodnutí.

Soud uznal kompatibilitu Evropského mechanismu stability (EMS) s německou ústavou.

Tento rozsudek Německo opravňuje k ratifikaci smlouvy o EMS a otevírá cestu k jeho rychlému vstupu v platnost.

V úsilí o stabilizaci a konsolidaci eurozóny je nyní třeba pokračovat.

Toto rozhodnutí vítám. Umožňuje pokročit v solidární integraci eurozóny, o což usiluje i francouzský prezident François Hollande.

Dernière modification : 14/09/2012

Haut de page