Rozhovor velvyslance pro Plzeňský deník (30. řijna 2017) [fr]

Francouzský vevyslanec: V Plzni se mi líbí syntéza tradice a modernity

Plzeň – Roland Galharague je ve funkci francouzského velvyslance v České republice od března letošního roku. Tento týden navštívil západočeskou metropoli a to nejen proto, aby zahájil 25. ročník festivalu frankofonní kultury Bonjour Plzeň!

V Plzni jste poprvé. Jak na vás město zapůsobilo?

Velice mě upoutala syntéza tradice a extrémní modernity. Tento rozhovor vzniká na půdě Francouzské aliance v Plzni. Jsme na historickém náměstí Republiky, v historické budově, sedíme v místnosti, jejíž stěny zdobí fresky z 18. století, a když se podíváme z okna, vidíme úchvatný chrám sv. Bartoloměje. Ale při své návštěvě Plzně jsem viděl i vrchol pokroku, naprosto moderní stavby. To mě přivádí k myšlence, že mezi Plzní a Francií je mnoho styčných bodů.

Které moderní stavby vás v Plzni tak zaujaly?

Navštívil jsem RICE a NTIS, dvě velice moderně vybudované laboratoře Západočeské univerzity v Plzni. Co vše máte v Plzni na programu?

Přijel jsem zahájit Bonjour Plzeň!, festival frankofonní kultury, který je podporován městem Plzní i Plzeňským krajem, za což oběma institucím děkuji. Přijel jsem však rovněž zmapovat vazby, jež existují mezi Francií, Plzní a Plzeňským krajem a které nejsou omezeny pouze na kulturu, ale rozvíjejí se v mnoha dalších oblastech jako je věda, výzkum či ekonomie. Cílem mé cesty je najít oblasti, kde můžeme spolupracovat ještě více.

A našel jste takovou oblast?

Je jich určitě více. Důležité je vidět styčné body mezi oblastmi, které jsme zvyklí vnímat jako oddělené. Propojení je možné najít mezi kulturou, byznysem, vzděláváním, výzkumem, vývojem... Například mezi Západočeskou univerzitou a univerzitami ve Francii existují dohody o tak zvaném dvojím diplomu. To znamená, že studenti získají diplom jak český, tak francouzský. A to jim umožňuje ekonomické aktivity v obou zemích. I díky tomu je možné si uvědomit, že francoužština není pouze jazykem pro kulturní poznání, ale i pro profesionální dráhu v mnoha jiných oborech. Spolupracujeme i v oblastech naprosto konkrétních; například každé léto spoluorganizujeme letní univerzitu zaměřenou na jaderné technologie.

Je úkolem Francouzské aliance vyučovat francouzský jazyk?

Francouzská aliance v sobě zahrnuje více směrů. Jsou to zaprvé dveře otevřené do frankofonního světa. A ten není pouze Francie, ale 300 milionů frankofonních obyvatel celé planety. Samozřejmě, že Francouzská aliance je místo, kde se můžete učit francouzsky, skládat zkoušky a získat certifikát o své úrovni znalostí francouzského jazyka. Je to však i místo, kde lidé objevují frankofonní kulturu. Najdou tam knihovnu, chodí tam na filmy. Aliance spolupracuje i s univerzitou a francouzskými podniky, kteří hledají pracovníky, jež umějí francouzsky.

Kolik podniků s francouzskou účastí v Plzeňské kraji působí?

Je zde kolem patnácti francouzských firem s více než dvěma tisíci pracovníky. Na území celé České republiky působí přibližně pět set francouzských firem, které vytvářejí sto tisíc pracovních míst. Na Plzeňsku jsou francouzské firmy z různých oblastí. Nabízejí služby, zabývají se průmyslovou výrobou na vysoké technické úrovni, vyrábějí stavební materiály. Jsou to tedy velmi různorodé podniky, které jsou v regionu stabilně usazeny
a dále v něm investují.

Nejen v České republice jsou oblíbené knihy, které humornou formou popisují životní styl Francouzů. Co byste doporučil Čechů, aby z
francouzského životního stylu převzali?

Toje obtížné říci. Češi a Francouzi mají mnoho společného. Myslím, že Češi by se mohli od Francouzů naučit jistou životní lehkost a naopak Francouzi by od Čechů mohli převzít určitou organizovanost, smysl pro detail a přesnost. FRANCOUZSKÝ VELVYSLANEC Roland Galharague při návštěvě Francouzské aliance v Plzni.

Dernière modification : 20/11/2017

Haut de page