Savencia [fr]

Skupina Savencia, evropský a světový lídr v odvětví zpracování mléka, vyvíjí řešení s cílem snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů.

Společnost v České republice minimalizuje nejenom svou potřebu plynu využíváním tepla vznikajícího během jednotlivých fází výroby, ale také spotřebu elektřiny. Zavázala se, že do konce roku 2016 nahradí v současné době používané chladicí látky v chladicích zařízeních látkami šetrnějšími k životnímu prostředí a vyřadí chladicí systémy na bázi čpavku, a tím sníží emise skleníkových plynů.

Dernière modification : 22/06/2015

Haut de page