Seminář Generálního ředitelství odpovědného za evropskou politiku EU týkající se daní a cla v sídle české vlády (11. října 2019) [fr]

Úřad vlády uspořádal 11. října 2019 seminář ve Strakově akademii za přítomnosti odborníků Generálního ředitelství odpovědného za evropskou politiku EU týkající se daní a cla, kteří představili opatření přijatá v souvislosti s brexitem.

Představitelé Nizozemska, Belgie a Francie představili praktická opatření zavedená v přístavech a na pozemních hranicích pro české transportéry a exportéry. Paní Jeanne Kelma z celní správy uvedla nástroj "inteligentní hranice", inovativní řešení, jehož základem jsou propojené informační systémy. Stojí na třech principech, aby zajistila obranu území, sledovatelnost toků a plynulost výměny: zálohování formalit, identifikace vozu a automatizace zpracování formalit a řízení toku.

Následovala debata představitelů s českými dopravci a exportéry.

Dernière modification : 30/10/2019

Haut de page