Seminář Státní služba v měnící se společnosti [fr]

Seminář se konal v úterý 22. května 2012 v Senátu Parlamentu ČR.

Smyslem tohoto semináře bylo umožnit výměnu zkušeností z oblasti modernizace státní služby v České republice a ve Francii a otevřít diskusi mezi zákonodárci, francouzskými a českými odborníky, zástupci občanské veřejnosti a dalšími zájemci k přípravě nové zákonné úpravy
postavení úředníků v České republice.

V současnosti se administrativa obou zemí musí přizpůsobovat výzvám, jež přinášejí rozpočtové škrty, dluhová krize a krize důvěry v Evropské unii, vliv informačních technologií i každodenní komunikace, atd.

Jak učinit ze státní služby účinný nástroj ve službách zvyšování kvality života obyvatel a konkurenceschopnosti ekonomik? Jak rozvíjet přitažlivost státní služby a zajistit věrnost státních úředníků? Jak zlepšit produktivitu a odměňovat zásluhy a současně zlepšovat etiku? Jak se vyvarovat střetu zájmů?

To jsou některé z otázek, o nichž diskutovali zákonodárci, francouzští a čeští odborníci, zástupci občanské společnosti a další zájemci.

Organizátoři

- Velvyslanectví Francie v České republice
- Senát Parlamentu České republiky
- Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (CESES FSV UK)
- Evropské hnutí v České republice
- Institut pro veřejnou správu Praha

Moderátor: Petr Just, Metropolitní univerzita Praha

Pod záštitou Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR

Program ke stažení

Úvodní proslov pana velvyslance

Dernière modification : 05/11/2013

Haut de page