Seminář pro organizaci České zalohy [fr]

22. září t.r. byl plukovník Bruno BUCHERIE, přidělenec obrany při Francouzském velvyslanectví, pozván na seminář věnovaný organizaci zálohy v české armádě, s cílem představit strukturu vojenské zálohy ve Francii.
Jednání se konalo pod záštitou českého ministra obrany a pod záštitou generála Picka, náčelníka generálního štábu české armády.
Seminář již předjímal výhledovou reorganizaci české armády, která dnes disponuje 2500 záložníky na 24 tisíc vojáků z povolání. Francouzský model, zahrnující vedle aktivní zálohy i zálohu občanskou, by mohl inspirovat českého ministra obrany

Plukovník Bruno Bucherie, francouzský přidělenec obrany
Pramen : webové stránky českého ministerstva obrany

Dernière modification : 27/09/2011

Haut de page