Setkání členů MEDEF international - 28. srpna 2009 [fr]

Francouzský velvyslanec, pan Charles FRIES, a ekonomický rada velvyslanectví, pan Bernard BOIDIN, moderovali pro francouzské podniky informační snídani o České republice. Konala se 28. srpna t.r. v Paříži, v sídle MEDEF International. Ve svém úvodním slově čestný předseda této organizace, pan François PERIGOT zdůraznil, že prioritou francouzských podnikatelů je posílit přítomnost francouzských podniků v České republice, jakož i dvojstrannou hospodářskou spolupráci.

Účastníci setkání podtrhli význam této přítomnosti v České republice, důležité zejména kvůli její konkurenceschopnosti a její poloze ve středu Evropy. Pan FRIES nastínil současnou politickou situaci v zemi a program její vlády. Pokud jde o dopady krize, zdůraznil, že česká ekonomika je odolná díky svým zdravým základům. V mnoha klíčových sektorech existují velké projekty, jež jsou předmětem mezinárodních tendrů a je zde naděje, že by je francouzské podniky mohly získat. Účastníci setkání pak diskutovali o energetických otázkách a o pomoci malým a středním francouzským podnikům při průzkumu českého trhu.

JPEG

Dernière modification : 25/10/2013

Haut de page