Setkání francouzských velvyslanců v zemích Visegrádské skupiny (31. března - 1. dubna 2016) [fr]

Od 31. března do 1. dubna 2016 se v Praze konalo regionální setkání velvyslanců Francouzské republiky působících v zemích Visegrádské skupiny (V4), jíž v současné době předsedá Česká republika.

Francouzská delegace byla v tomto složení :

- Pierre Lévy, ředitel odboru Evropské Unie francouzského Ministerstva zahraničních věcí.
- Eric Fournier, Velvyslanec Francie v Maďarsku.
- Didier Lopinot, Velvyslanec Francie na Slovensku.
- Pierre Buhler, Velvyslanec Francie v Polsku.
- Jean-Pierre Asvazadourian, Velvyslanec Francie v České republice.
- Max-Olivier Gonnet, zástupce ředitele odboru pro střední a východní Evropu a Pobaltí francouzského Ministerstva zahraničních věcí.

Večeře byla pořádána panem Tomášem Prouzou, státním tajemníkem pro evropské záležitosti v ČR, dne 31. března 2016. U této příležitosti byly diskutovány aktuální evropské otázky a spolupráce mezi zeměmi V4 a Francií.

1. duben byl zahájen snídaní představitelů francouzských firem různého zaměření působících v regionu a několika francouzských poradců pro zahraniční obchod (CCEF).

Následně se konal oběd na velvyslanectví za přítomnosti pana Lubomíra Zaorálka, ministra zahraničních věcí ČR, pana Ivo Šrámka, náměstka Ministerstva zahraničních věcí ČR, pana Petra Druláka, státního tajemníka pro zahraniční záležitosti, pana Libora Roučka, bývalého poslance Evropského parlamentu a politického analytika, a pana Jacquese Rupnika, politologa.

Program byl doplněn debatou s odborníky na různá témata (celková bezpečnostní strategie EU, vnější vztahy a politika sousedství, budoucnost EU, migrační otázka...). Zúčastnili se:

- Fischer, ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM.
- Radko Hokovský, ředitel European Values.
- David Král, ředitel odboru politického plánování MZV.
- Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.
- Martin Michelot, vedoucí výzkumu pro evropskou politiku Europeum.
- Libor Rouček, bývalý poslanec EP a politický analytik.
- Jacques Rupnik, politolog.

Den byl zakončen setkáním s Clarou Royer, ředitelkou CEFRES, panem Rachidem Makhloufim, atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci na Velvyslanectví Francouzské republiky, a s panem Yohannem Le Tallecem, vedoucím Literární sekce a ředitelem Mediatéky Francouzského institutu v Praze.

JPEG

Dernière modification : 05/04/2016

Haut de page