Setkání ministrů pro přistěhovalectví [fr]

TISKOVÉ KOMUNIKÉ

Setkání ministrů pro přistěhovalectví evropských zemí, Spojených států a Kanady

Eric BESSON, ministr pro přistěhovalectví, integraci, národní identitu a solidární rozvoj uspořádá v příštích týdnech několik setkání ministrů pro přistěhovalectví.

6. září, Eric BESSON organizuje pracovní seminář na téma azylová politika a boj proti nelegálnímu přistěhovalectví. Pozval na něj ministry pro přistěhovalectví z hlavních evropských zemí, jichž se tato problematika týká (Německo, Španělsko, Řecko, Itálie, Velká Británie). Přizváno bylo také belgické předsednictví Evropské unie, jakož i Kanada a Spojené státy.

V době, kdy všichni tito partneři musejí řešit stejné problémy, aby dostáli své tradiční hostitelské a ochranitelské roli, si toto setkání klade za cíl podpořit výměnu zkušeností a zvážit nové formy operativní spolupráce, zejména pak s ohledem na evropskou konferenci o azylové politice na úrovni ministrů, jež se uskuteční 13. a 14. září v Bruselu.

21. a 22. října, Eric BESSON uspořádá konferenci policejních ředitelů G6 (Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Polsko,Velká Británie) a Spojených států. Tato se zaměří na vytvoření euro-atlantické „task force“, specializované na rozbíjení sítí organizujících nelegální přistěhovalectví. Toto setkání je realizací návrhu Erika BESSONA, který prezentoval na ministerské schůzce „G6 + Spojené státy“ 29. května t.r. ve Varese.

Žádný z bodů jednání těchto setkání není specificky věnován té či oné národnosti nebo etniku.


Kontakt pro média :
Rada pro komunikaci:
Nicolas BOUDOT – 01 77 72 61 13
Tisková atašé:
Clotilde LARROSE – 01 77 72 62 22

(zdroj: internetové stránky Ministerstvo pro přistěhovalectví, integraci, národní identitu a solidární rozvoj)

Dernière modification : 31/08/2010

Haut de page