Setkání představitelů CNES v Praze [fr]

Setkání představitelů Centre national d’études spatiales (CNES : Národní středisko pro kosmický výzkum), European GNSS Agency (GSA) a české delegace při Radě ESA v Praze

Jean-Yves Le Gall, předseda CNES a meziministerský koordinátor evropských satelitních navigačních programů, navštívil ve čtvrtek 12. června Prahu, kde se sešel s Carlosem des Doridesem, výkonným ředitelem GSA, a Paulem Weissenbergem, zástupcem generálního ředitele Direction générale Entreprise et Industrie Evropské komise. Jednal také s Karlem Dobešem, náměstkem ministra dopravy a vedoucím české delegace při Radě ESA.

Schůzka s Carlosem des Doridesem a s Paulem Weissenbergem se týkala především evropských programů družicové navigace a jejich úskalí, zejména pak budoucích služeb Galilea. GSA, která sídlí v Praze, je za Evropskou unii odpovědná za chod a využívání satelitních navigačních systémů. Hovořilo se také o iniciativách unie, ESA a jejich členských států v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Jean-Yves Le Gall se později setkal s Karlem Dobešem, náměstkem ministra dopravy a vedoucím české delegace při Radě ESA. Je to právě ministerstvo dopravy, které koordinuje kosmické aktivity CR, a proto je odpovědné za českou účast v ESA a v kosmických programech Evropské unie.

Od roku 2010 Česká republika uskutečňuje národní kosmický plán, jehož cílem je budovat konkurenceschopný průmysl, který se opírá o uznávanou vědeckou obec a navazuje mezinárodní spolupráci. Kosmické aktivity ČR se odvíjejí v rámci programů ESA a zaměřují se zejména na pozorování Země (EOP a METOP), R&T a telekomunikací (ARTES).

Setkání bylo příležitostí k výměně názorů s ohledem na příští ministerskou radu ESA, která se uskuteční v listopadu v Lucemburku. Jednalo se proto o problematice evropských nosných raket, o budoucnosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) a o vztazích mezi ESA a Evropskou unií. Hovořilo se také o možné formálnější spolupráci mezi Francií a Českou republikou v kosmické oblasti.

Na závěr Jean-Yves Le Gall prohlásil : „Toto setkání ve velmi konstruktivním duchu bylo jedno z nejužitečnějších, neboť naše jednání nám umožnilo přispět k přípravě příští ministerské rady ESA, která je pro evropský kosmický program rozhodující, ale také uvažovat o novém impulzu pro další rozmach francouzsko-českých vztahů. V nadcházejících měsících by měla být podepsána mezivládní dohoda o spolupráci v kosmické oblasti a hlubší spolupráci by se tak mělo dostat formálnější podoby“.

Dernière modification : 20/06/2014

Haut de page