Setkání s delegací Odpovědných žen (16. října 2018) [fr]

Velvyslanec přijal francouzskou delegaci « Odpovědných žen » (Femmes Responsables). Jde o federaci regionálních asociací, které sdružují liberálně smýšlející ženy upřednostňující individuální odpovědnost ve všech oblastech – politických, ekonomických a společenských.

V doprovodu své předsedkyně paní Brigitte Hannoir a svých blízkých byly seznámeny velvyslancem s Českou republikou, poté následovala diskuze. Delegace pokračovala prohlídkou salonů Buquoyského paláce.

Federace « Odpovědné ženy » vznikla před 30 lety díky paní Monique d’Erceville. Jejím smyslem bylo podnítit ženy, aby se více angažovaly v politice.

Dernière modification : 05/11/2018

Haut de page