Setkání s delegací měst Sedlčany a Taverny (25. listopadu 2016) [fr]

V pátek 25. listopadu velvyslanec přivítal na Francouzském velvyslanectví delegaci partnerských měst Sedlčany (Středočeský kraj) a Taverny, vedenou Jiřím Burianem, senátorem a starostou města Sedlčany, Catherine Prévot, předsedkyní Asociace přátel Sedlčan, Claudem Farrandonem, čestným předsedou Asociace přátel Sedlčan, a Pavlem Pínou, předsedou Spolku přátel města Taverny.

Jiří Burian, senátor a starosta města Sedlčany, Denisa Pánková, atašé pro decentralizovanou spolupráci, Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice

Hosté velvyslance seznámili se svými aktivitami, které v rámci vzájemné spolupráce rozvíjejí již více než 23 let. Při této příležitosti zdůraznili, že se mezi obyvateli obou měst rozvinulo hluboké přátelství, a to právě díky vzájemné spolupráci, jež se nejdynamičtěji rozvíjí v oblasti kultury, školství a sportu a je zaměřená především na mladou generaci.

Dernière modification : 28/11/2016

Haut de page