Skupina Suez Environnement ve Francouzském velvyslanectví představila své priority pro nakládání s odpady (3. září 2015) [fr]

3. září 2015 se francouzský velvyslanec sešel s managementem skupiny Suez Environnement. Následně se v prostorách velvyslanectví konala tisková konference.

Vzhledem k nadcházející klimatické konferenci COP 21 a druhému summitu „Business and Climate Dialogue“, který se bude koncem září konat v New Yorku, francouzská skupina představila tisku své priority v oblasti nakládání s odpady ve snaze mimo jiné podpořit oběhové hospodářství.

Jean-Marc Boursier (viceprezident skupiny pro evropské aktivity v oblasti odpadů) a Zdeněk Horsák (odpovědný za odpady v České republice) připomněli význam řešení představujících alternativu ke skládkování, ať již jde o recyklaci nebo o zhodnocení v energetice. Skupina oznámila svůj záměr více do tohoto odvětví v České republice investovat za předpokladu, že k tomu bude vhodný legislativní rámec (http://www.sita.cz/24807-tisk).

Dernière modification : 08/09/2015

Haut de page