Slavnostní otevření nových interaktivních prostor Francouzského institutu v Praze (1. října 2015) [fr]

Vážená paní rektorko, vážený pane předsedo Francouzského institutu, dámy a pánové, milí přátelé,

Francouzskému institutu v Praze bude brzy sto let. Bysta jeho zakladatele Ernesta Denise, která má opět a právem své místo v této recepci, připomíná, že stál u jeho vzniku v roce 1920, krátce po zrodu Československa. Nežil dostatečně dlouho, aby mohl vidět prostory otevřené v roce 1929, proto se alespoň touto formou účastní jejich dnešní proměny.

Postupem času se mění očekávání partnerů a přátel Francouzského velvyslanectví v České republice. Proto jsem vedl Francouzský institut v Praze k tomu, aby se přizpůsobil novým výzvám a naplňoval své poslání zprostředkovatele mezi francouzskými institucemi a českou veřejností.

Jsem velice rád, že mohu spolu s vámi dnes slavnostně otevřít tento nový prostor, a to v přítomnosti předsedy Francouzského institutu v Paříži.

Recepce dostala novou podobu díky pomoci mladých pražských architektů a grafiků, kterým tímto děkuji. Návštěvníci Francouzského institutu se teď lépe orientují a snadněji nacházejí cestu k jednotlivým oddělením jako je:
- Oddělení jazykových kurzů,
- Campus France, jenž doprovází studenty při jejich studijních pobytech na francouzských univerzitách,
- Kino 35, člen sítě EuropaCinémas, které nabízí 550 filmových představení ročně, a to v původním znění s českými titulky,
- Frankofonní knihkupectví, jehož nabídka literárních děl a učebnic přispívá k osvojování francouzského jazyka,
- Café 35, které kromě gastronomie nabízí také výstavy (v současnosti je to výstava věnovaná generálu Pellému),
- Mediatéka a její sbírky a dokumenty,
- A také Galerie 35, která v současnosti nabízí výstavu závěrečných prací studentů studijních oborů architektura a průmyslový design na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Rád bych vám představil také nedávno zavedenou kartu IF Pass, která umožňuje přístup k prostorám a programům institutu. Tak jako řada z vás jsem i já jejím držitelem a těším se, že se brzy seznámím s výhodami nabízenými obchody a dalšími partnery, uvedenými v jejím katalogu, nebo také doma, při nahlížení do nabídky Culturethèque, při sledování četných koncertů, přednášek z Collège de France nebo ze Cité des Sciences, a také francouzských filmů, hudby a deníků, to vše on-line.

Zdravím BNP Paribas, partnerskou instituci pro digitální výstavu o klimatu (Climat à 360°), jež se připojila k Francouzskému institutu v Praze pro dnešní inauguraci a propagaci výstavy u českých partnerů. Tato iniciativa je vzorovým příkladem cílů, jež Francouzský institut v Praze sleduje. Institut bude přehledně informovat o programech a nabízených službách, zobrazovat a představovat spolupráci a kulturní činnost, bude také šířit digitální obsahy vytvořené specializovanými francouzskými platformami a rozvíjet interaktivní způsoby propagace jazyka, kultury a zkušeností.

Letos budeme klást důraz na změny, které významně proměňují naši práci a partnerské styky. V Praze se ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a s Národní galerií uskuteční cyklus přednášek věnovaný tvorbě a sdílení vědomostí v digitální éře.

Děkuji všem, kdo se spolu s námi podíleli na této přestavbě: našemu ministerstvu, Francouzskému institutu v Paříži, BNP Paribas a Dassault systému, který dnes večer nabízí všem našim pražským partnerům a poskytovatelům služeb, zejména pak počítačových, aby objevili středověkou Paříž ve 3D zobrazení.

Přeji vám příjemný večer.

Dernière modification : 07/10/2015

Haut de page