Slavnostní předání Řádu za zásluhy panu Petru Kalašovi (Francouzské velvyslanectví, 26. května 2017) [fr]

Vážení páni předsedové vlády,
Dámy a pánové, milí přátelé,

Srdečně vás vítám v Buquoyském paláci. Sešli jsme se u příležitosti slavnostního aktu na počest pana Petra Kalaše, českého a evropského občana, a také velkého světoběžníka. Člověka, kterého všichni znají pro jeho pracovní a osobní nasazení v boji proti klimatickým změnám.

Pane Petře Kalaši, profesní dráhu jste zahájil v roce 1964 jako inženýr v elektrárně Tušimice. Vaše « ekologické » uvědomění, kterému se tehdy ještě tak neříkalo, se ve Vás probudilo, když jste viděl jaké škody je člověk schopen kolem sebe napáchat. Krátce nato, v roce 1968, jste opustil svou zemi a vydal se do Švýcarska s 50 dolary v kapse. Tam jste započal nový profesní život, nejdříve v soukromém sektoru. Posléze jste pomáhal švýcarskému rozvoji.

V roce 1990 jste se vrátil do své vlasti. Tentokrát nikoli s 50 dolary v kapse, ale s miliardou českých korun na financování projektů v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje. Rozvíjel jste styky s českými ministerstvy obchodu a životního prostředí. Tyto vazby trvají doposud a otevírají a budou Vám otevírat dveře i v budoucnu.

Švýcarskou vládou jste byl později vyslán do Světové banky, konkrétně do odboru udržitelného rozvoje. Slovní spojení „udržitelný rozvoj“ vzniklo právě v tu dobu. Od roku 1994 do roku 2004 jste působil tak trochu jako « misionář », když jste vystupoval po celém světě s přednáškami vysvětlujícími důležitost boje proti klimatickým změnám. Projel jste více než 25 států. Některé z nich, jako například Čína, Rusko, Indie, nebyly tehdy vůbec přesvědčené, což je velký eufemismus, o této koncepci a odmítaly podepsat Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů. Nebyla to vůbec odpočinková role, neboť jste se účastnil nesčetných mezinárodních konferencí a schůzek, kde jste zdvořile, ale důrazně, prosazoval své přesvědčení tváří v tvář často nepříliš laskavým partnerům.

I po roce 2004 jste pokračoval v této své mezinárodní činnosti, a to jako konzultant UNITAR, abyste přispěl k vytvoření kapacit v oblasti, která je Vašemu srdci drahá. Současně jste ale působil i v České republice. Váš profil odborníka na mezinárodní rozhodovací instituce, a to jak v oblasti politiky, tak obchodu, je naprosto jedinečný. Toto neuniklo českým politikům a v roce 2006 Vás předseda vlády Topolánek jmenoval ministrem životního prostředí ve své první vládě. Později jste působil jako poradce tří předsedů vlád. V současnosti jste poradcem ministra životního prostředí Richarda Brabce.

V době, kdy se připravovala klimatická konference COP21 jste byl cennou oporou Francouzského velvyslanectví v České republice a současně jste působil i na poli mezinárodního vyjednávání.

Vaše dlouhodobé nasazení Vám umožnilo sehrát klíčovou roli spojky, která seznamovala ještě stále skeptickou českou vládu s francouzskou pozicí, jejímž cílem bylo uzavření nové mezinárodní dohody. Uvnitř poradní skupiny pro udržitelný rozvoj, jež působí při předsedovi vlády, i na ministerstvu životního prostředí, jste tyto pozice vysvětloval a své partnery přesvědčoval, až jste Prahu přivedl k rozhodnutí ke vstupu do Zeleného klimatického fondu.

Velmi aktivní jste byl také při mezinárodních jednáních. Účastnil jste se řady mezinárodních iniciativ a konferencí v oblasti výzkumu (například o ceně a trhu emisních povolenek). Působil jste také směrem k podnikům, a to s českou větví « World Business Council for sustainable development » (Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) jíž spolupředsedáte. Mezi Vašimi úspěchy figuruje např. konverze několika podniků (CEZ, Skoda, E.ON) směrem k elektromobilitě. Přímo jste se účastnil také vyjednávání o Pařížské dohodě, a to jako člen oficiální české delegace.

Prostřednictvím řady konkrétních projektů chcete také ukázat, že dekarbonizace ekonomiky je nejen žádoucí, ale také možná a ekonomicky přínosná. Mezi oblastmi, o které se zajímáte, jsou také inovace ve stavebnictví, domy s pozitivní energií, energetická účinnost. Byl jste také velmi aktivní v nevládní části COP12, a to « v agendě řešení », která sehrála rozhodující úlohu v pozitivní změně veřejného mínění.

Dynamika uplatňování Pařížské dohody nabírá na síle. 144 zemí již dohodu ratifikovalo, a já doufám, že velmi brzy to bude i případ České republiky. Všude ve světě, v Kanadě, v Číně, v Indii, země oznamují konkrétní projekty a směřují své investice do nízkouhlíkové ekonomiky, aby bylo dosaženo cílů Pařížské dohody. Všude ve světě, v Kazachstánu, v Brazílii, v Polsku, je boj proti klimatickým změnám stále naléhavější podmínkou pro přežití a stává se tak hlavní politickou prioritou. Všude ve světě, v Nigérii, v Saudské Arábii, na Slovensku, je stále více chápán jako to, čím doopravdy je : jako úžasná příležitost transformovat naše společnosti, vytvořit lokální pracovní místa a stimulovat výzkum a inovace. Jsme si jistí, že vzhledem k této perspektivě se Česká republika brzy připojí k tomuto směřování a k realizaci Pařížské dohody.

Pro všechny tyto důvody, pro Vaši významnou roli pro úspěch tohoto projektu, který má zásadní význam pro budoucnost našich dětí a světa, je mi ctí vás jménem prezidenta republiky jmenovat rytířem Řádu za zásluhy.

Dernière modification : 29/05/2017

Haut de page