Slavnostní předání Řádu za zásluhy panu Petru Kalašovi (Francouzské velvyslanectví, 26. května 2017) [fr]

Vážený pane velvyslanče,
Vážený pane předsedo vlády, pane Špidlo,
Vážený pane předsedo vlády, pane Topolánku,
Milá rodino,
Drazí kolegové a přátelé,
Dámy a pánové,

Velice děkuji za mimořádnou poctu, jíž se mi dostalo z rukou velvyslance Francouzské republiky, pana Rolanda Galharagua.

Tohoto státního vyznamenání Francie si velice vážím a jsem na něj hrdý.

Děkuji proto Vám všem, kteří jste dnes přišli, abyste se zúčastnili tohoto mimořádného aktu a stali se svědky jednoho z významných dnů v mém životě.

Považuji toto vyznamenání nejen za ocenění mé osobní spolupráce s francouzským velvyslanectvím, ale i za ocenění bilaterální spolupráce s ministerstvem životního prostředí během přípravy Pařížské klimatické konference.

Tato konference se stala významným předělem v mezinárodní spolupráci zaměřené na ochranu proti klimatickým změnám. Poprvé v historii planety se podařilo nalézt formu a obsah univerzální dohody o spolupráci v boji proti globálnímu ohrožení Planety.

Mimořádný úspěch Pařížské klimatické konference byl dosažen především zásluhou francouzské vlády a její tradičně skvělé diplomacie.

V porovnání s předchozím Kjótským protokolem se usilovnou diplomacií podařilo úspěšně a v mnohem kratší době vytvořit nezbytného ducha spolupráce napříč světem a dosáhnou historické dohody.

A to v duchu, jak to vyjádřil André Malraux, významný francouzský spisovatel a politik, When the French flight for mankind, they are wonderful. Quand les Français combattent pour l’humanité, ils sont merveilleux .

Francouzské velvyslanectví v Praze sehrálo během přípravy klimatické konference velice aktivní roli.

Uskutečnila se řada workshopů, kulatých stolů, návštěv francouzských expertů v Praze, osobních setkání zde na francouzském velvyslanectví. To vše přispělo k podpoře klimatické dohody ze strany české delegace v Paříži.

Jsem rád, že i já osobně jsem byl součástí tohoto předkonferenčního dialogu.

Chtěl bych na tomto místě ocenit zejména přínos pana Laurenta Toulouse, který byl hlavním koordinátorem tohoto dialogu na velvyslanectví.

Vedle klíčové role ve zprostředkování mezinárodní dohody je Francie příkladem i v oblasti implementace nízko-uhlíkových opatření na národní úrovni.

Chtěl bych zdůraznit, že dnes obdržené francouzské státní vyznamenání za minulou spolupráci v oblasti klimatických změn je pro mne současně povzbuzením a výzvou v této bilaterální spolupráci pokračovat i v budoucnu.

Úspěšná a aktivní role Francie v oblasti klimatických změn, ale i v oblasti výzkumu inovativních technologií, podnikatelská spolupráce, -a v neposlední řadě i širší environmentální agenda a podpora principu udržitelného rozvoje-, to vše vytváří podněty k prohloubení bilaterální česko-francouzské spolupráce, ale i spolupráce v rámci EU.

Chtěl bych v této souvislosti zmínit, že důležitým proevropským signálem, i pro Českou republiku, je výsledek nedávných prezidenských voleb ve Francii.

V rámci členství našich zemí v EU bychom proto měli usilovat i o společnou evropskou klimatickou politiku a implementaci Pařížské klimatické dohody.

Volba nového ministra energetiky a životního prostředí Nicolas Hulota, výrazné osobnosti v oblasti aktivní mezinárodní podpory prosazování environmentálnípolitiky, je dalším důležitým signálem nejen pro francouzsko-německou spolupráci v této oblasti. Bude vysoce přínosná i v evropském kontextu.

Věřím, že právě dnešní projednávání ratifikace Pařížské dohody v parlamentu ČR potvrdí i podporu mé země mezinárodní klimatické spolupráci v rámci EU a světového společenství.

Dovolte mi zakončit mou děkovnou řeč přesvědčením, že je v zájmu nás všech aktivně podporovat udržitelný rozvoj našich společností. Tedy rozvoj v jeho sociální, ekonomické i environmentální dimenzi, a to v zájmu zachování našich hodnot a kvality našich životů i pro budoucí generace.

Dovolte mi také, pane velvyslanče, abych poděkoval Vám i Vašim spolupracovníkům za laskavost a štědrost, s jakou jste připravili dnešní setkání.

Děkuji Vám za tento nezapomenutelný zážitek.

Dernière modification : 31/05/2017

Haut de page