Slavnostní předání vědeckých cen (18. června 2015) [fr]

Dne 18. června 2015 se v prostorách Buquoyského paláce v Praze uskutečnilo slavnostní předávání vědeckých cen Francouzského velvyslanectví za výzkum v oblasti farmacie, lékařství, počítačových věd a chemie. Tato ocenění mladým českým vědcům udílí Francouzské velvyslanectví ve spolupráci se svými partnery – společnostmi Bull/Atos, Sanofi, Pierre Fabre Médicament, Solvay ČR, Centrem excelence IT4Innovations a Českou společností chemickou. Oficiálnímu ceremoniálu předsedal profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, společně s Jeho Excelencí Jean-Pierrem Asvazadourianem, velvyslancem Francie v České republice.

JPEG
JPEG

Podle kvality představené vědecko-výzkumné doktorandské nebo magisterské práce byli v každé kategorii oceněni vždy tři až čtyři studenti. Laureáti byli vybráni na základě účasti v celostátní soutěži a ústních prezentací, jež uchazeči, kteří úspěšně prošli prvním předvýběrem zúčastněných vysokých škol, přednesli před porotou složenou z francouzských a českých odborníků. Všichni ocenění obdrželi finanční odměnu od partnerských společností. Nositelům první a druhé ceny současně Francouzské velvyslanectví v České republice poskytlo stipendium na měsíční vědecko-výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři podle vlastního výběru. V rámci letošního ročníku vědeckých cen byly uděleny též dvě speciální ceny. Jedna za práci v oblasti počítačových věd ve formě výpočetního času na superpočítači Anselm (IT4Innovations) a druhá za chemii v podobě účasti na vědeckém semináři ve střední Evropě (Česká společnost chemická).

JPEG

Srdečně blahopřejeme všem laureátům letošního ročníku vědeckých ocenění. První ceny v jednotlivých oblastech získali:

Cena za farmacii – SANOFI: slečna Eva ŘEZNIČKOVÁ (Ústav experimentální botaniky AVČR – Univerzita Palackého v Olomouci) za výzkum věnovaný « Protirakovinné činnosti vysocepotentních cyklin-dependentních inhibitorů kináz »

JPEG

Cena Alberta Schweitzera – Pierre Fabre Médicament: slečna Klára ROŽENKOVÁ (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za vědecko-výzkumnou práci zaměřenou na « Genetickou a funkční analýzu českých pacientů s kongenitálním hyperinzulinismus »

JPEG

Cena Josepha Fouriera - BULL: pan Michal MERTA (IT4Innovations National Supercomputing Center – Technická univerzita v Ostravě) za studii zabývající se « Diskretizací inženýrských problémů s využitím metody hraničních prvků »

JPEG

Cena Jean-Marie Lehna - Solvay CR: pan Tomáš SLANINA (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně) za badatelskou činnost věnovanou « Viditelné světlo pohlcujícím xantenovým a akrydinovým derivátům určeným k chemickému a biologickému využití »

JPEG

Speciální cena věnovaná IT4Innovations: pan Michal ČÁP (obor Umělá inteligence Českého vysokého učení technického v Praze) za práci na problematice « Algoritmy pro multirobotické plánování trajektorií v dobře utvářených infrastrukturách »

JPEG

Speciální cena věnovaná Českou společností chemickou: slečna Pavla ŠTENCLOVÁ-BLÁHOVÁ (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za vědecký výzkum « Konjugovaných bis (terpyridyl) oligothiofenů a metalo-supramolekulárních dynamerů a dynamických polyelektrolytů »

JPEG

Kompletní seznam oceněných v tomto ročníku naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v Praze:

http://www.ifp.cz/Laureats-2015-des-Prix?lang=cs

JPEG

Dernière modification : 25/06/2015

Haut de page