Slavnostní předávání vědeckých cen Francouzského velvyslanectví (Buquoyský palác, 22. června 2016) [fr]

Vážený pane místopředsedo vlády,
Vážený pane předsedo Akademie věd,
Vážení rektoři a prorektoři,
Vážení zástupci podniků,
Vážení profesoři,
Milí laureáti,

Jsem velice rád, že vás mohu přivítat v Buquoyském paláci u příležitosti šestnáctého slavnostního předávání vědeckých cen, které jsou oceněním za nejlepší výzkumné práce mladých českých badatelů.

Dosud byly tyto ceny udělovány ve čtyřech vědeckých oborech : v medicíně, ve farmacii, v počítačových vědách a v chemii. Letos k nim přibyla ještě « Cena humanitních věd 2016 », kterou uděluje český partner, Galerie KODL.
Z této nové ceny v oboru humanitních a společenských věd mám velkou radost, protože tento obor má významné místo v naší bilaterální vědecké spolupráci. Jejím vynikajícím příkladem je společná platforma CEFRES, Univerzity Karlovy a Akademie věd.

Vážený pane profesore Jean-Marie LEHNe, srdečně Vám děkuji, že jste souhlasil, že i letos tuto slavnostní událost zaštítíte.

Chtěl bych poděkovat také zástupcům firem Sanofi, Pierre Fabre Médicament, Solvay a Bull/Atos, a stejně tak našim českým partnerům IT4Innovations, České společnosti chemické a Galerii KODL za jejich podporu, bez které by tyto ceny neexistovaly.
Vážení rektoři a prorektoři, bez vaší podpory a vašeho nasazení by se těmto cenám nedostalo jejich dnešního celorepublikového významu a nevyvolaly by takový zájem mladých českých vědců. Proto vám ještě jednou děkuji za aktivní přístup k jejich propagaci a koordinaci.

Dovolte mi, abych letos poděkoval zvláště Univerzitě Pardubice, Masarykově univerzitě, Středoevropskému výzkumnému centru CEITEC, jakož i Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a Akademii věd, kde odborné poroty zasedaly.
Rád bych také pogratuloval všem účastníkům této soutěže.
Laureátům, jejich profesorům a také jejich rodinám srdečně blahopřeji.
Milí laureáti, přeji vám, abyste ve Francii a v České republice nalezli špičková pracoviště, na nichž budete moci pokračovat ve svých výzkumných pracech.

Děkuji vám.

Dernière modification : 24/06/2016

Haut de page