Slavnostní představení Platformy CEFRES (7. října 2015) [fr]

JPEG

Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francouzské republiky v Praze, Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze, a Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky, 7. října 2015 slavnostně zahájili činnost česko-francouzské platformy výzkumu v humanitních a společenských vědách nazvanou Platforma CEFRES, jež spojuje Univerzitu Karlovu v Praze, Akademii věd České republiky a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES).

JPEG
JPEG
JPEG

Následně se konala recepce na Francouzském velvyslanectví, jíž se zúčastnil mimo jiné místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

JPEG
JPEG

Zde si můžete přečíst proslov francouzského velvyslance.

JPEG

Platforma CEFRES, vytvořená v návaznosti na smlouvu z 21. listopadu 2014 podepsanou dvěma hlavními akademickými institucemi v České republice, francouzským Národním centrem pro vědecký výzkum CNRS a Francouzským velvyslanectvím v České republice, spočívá na paritním principu a podporuje společnou vzdělávací, výzkumnou i publikační činnost. Její aktivity jsou založené na dialogu mezi disciplínami a na spolupráci po celé střední Evropě s cílem dosáhnout většího začlenění do evropského výzkumného prostoru. CEFRES spustil svou novou výzkumnou politiku v úzké spolupráci se svými partnery, přičemž již nyní podporuje vědecké aktivity spojující vědce z Francie a zemí Visegrádské čtyřky.

Dernière modification : 09/10/2015

Haut de page