Složení francouzské vlády

 • Jean-Marc AYRAULT, ministr zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje
 • Ségolène ROYAL, ministryně pro životní prostředí, energetiku a moře pověřená mezinárodními vztahy v oblasti klimatu
 • Najat VALLAUD-BELKACEM, ministryně školství, vysokého školství a výzkumu
 • Michel SAPIN, ministr hospodářství a financí
 • Marisol TOURAINE, ministryně sociálních věcí a zdravotnictví
 • Jean-Yves LE DRIAN, ministr obrany
 • Jean-Jacques URVOAS, strážce pečeti, ministr spravedlnosti
 • Myriam EL KHOMRI, ministryně práce, zaměstnanosti, odborné přípravy a sociálního dialogu
 • Jean-Michel BAYLET, ministr pro územní rozvoj, rozvoj venkova a územní celky;
 • Matthias FEKL, ministr vnitra
 • Stéphane LE FOLL, ministr zemědělství, potravinářství a lesnictví, mluvčí vlády
 • Emmanuelle COSSE, ministryně pro bytovou politiku a udržitelný rozvoj
 • Audrey AZOULAY, ministryně kultury a komunikace
 • Laurence ROSSIGNOL, ministryně pro rodinu, děti a práva žen
 • Annick GIRARDIN, ministryně pro státní správu
 • Patrick KANNER, ministr pro města, mládež a sport
 • Ericka BAREIGTS, ministryně pro zámořská území

Dernière modification : 22/03/2017

Haut de page