Smlouva o spolupráci mezi úřady pro jadernou bezpečnost [fr]

15. listopadu 2011 Francouzský úřad pro jadernou bezpečnost (ASN) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) podepsaly smlouvu o výměně technických informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany proti radioaktivnímu záření.

Smlouva navazuje na předchozí dohodu a dále ji rozvíjí. Týká se zejména bezpečnosti jaderných zařízení včetně skladů vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů, jakož i ochrany těchto zařízení před radioaktivním zářením a kontaminací způsobenou těžbou.

Smlouva předpokládá zejména výměnu textů a zákonů spojených s přidělováním licencí i se zvládáním krizových situací. Počítá také s výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Touto smlouvou se také oba úřady zavazují se vzájemně informovat v případě abnormálních událostí, jako jsou provozní poruchy.

Fotografie: Dana Drábová, předsedkyně SUJB, a André-Claude Lacoste, předseda ASN.

Francouzsko-česká spolupráce v oblasti jaderné energetiky
Fact sheet on Czech-French cooperation on nuclear issues

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page