Smlouva o spolupráci ve vzdělávání v oblasti jaderné energetiky [fr]

Francie a Česká republika posilují spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě v oblasti jaderné energetiky

Francie a Česká republika si přejí navázat trvalou a efektivní spolupráci v oblasti jaderného vzdělávání a odborné přípravy za účelem rozvoje lidských zdrojů, znalostí a know-how nezbytných pro nastolení a udržení bezpečného jaderného programu.

Francie, jež získává kolem 75 % elektřiny z jádra, vyvinula během let speciální vzdělávací programy. V těsné spolupráci s výzkumnými organizacemi a s průmyslem tyto programy profitují z posledních novinek ve výzkumu i z průmyslové praxe. Česká republika provozuje dvě jaderné elektrárny (6 reaktorů) a aktivně připravuje výstavbu dalších dvou reaktorů.

Z tohoto důvodu podepsaly organizace 12EN a CENEN 9. května 2012 dohodu o výměně informací a o spolupráci. Stalo se tak během slavnostního setkání, jež se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

„Oba partneři budou pořádat společné akce,“ uvedl Claude Barbalat (12EN), odpovědný za tuto spolupráci za francouzskou stranu. Podle něj i Václava Dostála (CENEN a ČVUT) se tato spolupráce zaměří především na „Výměny pro studenty a odborníky na vzdělávání (stáže, přednášky, vědecké cesty); workshopy a setkání odborníků v oblasti vzdělávání za účelem výměny zkušeností; zlepšování vzdělávacích programů prostřednictvím porovnávání systémů v obou zemích; výměnu informací o vzdělávacích programech a na přípravu společných vysokoškolských programů. 12EN a CENEN zahájí také iniciativu na posílení výměny mezi mladými doktorandy z Francie a z České republiky. Jak uvedli Claude Barbalat a Václav Dostál, budou společně vybírána témata doktorských prací, pořádána společná přijímací řízení a podporováno společné vedení doktorandů.

Czech Nuclear Education Network (CENEN) je česká organizace, která koordinuje oblast vzdělávání a odborné přípravy v jaderné energetice. Členy CENEN nejsou univerzity, ale jednotlivé katedry, nabízející předměty související s jadernou energetikou. Napomáhají přímému přístupu k tomuto vzdělávání v České republice. Neakademickými členy jsou Státní úřad pro jadernou bezpečnost a nejvýznamnější společnosti na poli jaderné energetiky, průmyslu a výzkumu.

International Institute of Nuclear Energy (12EN) sdružuje nejvýznamnější univerzity a technické školy, hlavní výzkumné ústavy a společnosti francouzského jaderného průmyslu. U zahraničních partnerů podporuje přijímání nejlepších řešení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy za účelem rozvoje lidských zdrojů v jaderné energetice.

Proslov francouzského velvyslance (fr)

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page