Soirée de lancement du livre « Serment, journal du légionnaire tchécoslovaque L. Preininger » (Ambassade de France - 6 septembre 2016) [cs]

Vážená paní Freimanová,

Vážený pane předsedo Československé obce legionářské,

Vážené dámy a pánové,

Je pro mne velkou ctí a potěšením, že vás mohu uvítat na půdě Francouzského velvyslanectví v Praze. Setkáváme se při příležitosti křtu knihy pamětí plukovníka in memoriam Ladislava Preiningera, československého legionáře a zakládajícího příslušníka legendární roty Nazdar. Jednalo se o první československou vojenskou jednotku působící na území Francie, která vznikla v rámci Cizinecké legie téměř na den přesně před sto dvěma lety.

Osoba Ladislava Preiningera symbolizuje šíři a bohatství vazeb, které spojovaly a spojují Francii a Českou republiku, potažmo Československo.

Ladislav Preininger přišel původně do Francie tak jako mnoho jeho současníků na zkušenou.

Je třeba připomenout, že Francie a zejména Paříž se ve druhé polovině devatenáctého a v první polovině století dvacátého staly místem, kde trvale či dočasně pobývalo mnoho českých intelektuálů a umělců, přicházelo sem mnoho mladých Čechů nabýt zkušenosti ve své profesi. Mnozí z nich jsou dnes velmi slavní a uznávaní.

Vazby našich zemí se rozvíjejí po staletí. V rámci historie však nastalo jen málo okamžiků tak úzkého vzájemného sepětí jako je období první světové války.

Do Francie přicházely tisíce československých dobrovolníků, kteří se hlásili do zbraně pod hlavičkou francouzské Cizinecké legie.

Byla to právě Paříž, kde vznikla před sto lety v roce 1916 Československá národní rada, představitelka zahraničního protirakouského odboje v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem.

Francie byla rovněž první zemí, jež uznala nezávislost Československého státu aktem, při němž 30. června 1918 v Darney předal francouzský prezident Raymond Poincaré za přítomnosti Edvarda Beneše československým jednotkám ve Francii československou státní vlajku.

Již 15. října 1918, tj. dva týdny před vznikem republiky, uznala oficiálně francouzská vláda Československou národní radu jako prozatímní československou vládu.

Významný podíl na tomto historickém vývoji mělo nasazení československých legionářů ve Francii. Mnoho z nich podlehlo v bojích a v nelehkých podmínkách v zákopech a spočívá ve francouzské zemi. Čest jejich památce.

Osud Ladislava Preiningera zůstal spjat s Francií i v období meziválečném, kdy působil při Československém generálním štábu jako spojovací důstojník Francouzské vojenské mise, která působila v Československu od roku 1919. Jejím prvním náčelníkem byl generál Maurice Pellé, jehož bustu jste mohli vidět při příchodu na podestě čestného schodiště.

Francie vyznamenala Ladislava Preiningera za zásluhy řádem Čestné legie.

Jsem velice rád, že plukovník Preininger zachytil tyto významné dějinné okamžiky ve svých pamětech.

Je pro mne velkou ctí, že můžeme dnes spolu s rodinou plukovníka Preiningera tyto vzpomínky pokřtít.

Dámy a pánové, přeji vám příjemný večer a předávám slovo moderátorovi večera, Jiřímu Filipovi, tajemníkovi Československé obce legionářské.

Dernière modification : 07/09/2016

Haut de page