Společné prohlášení o vytvoření speciálního nástroje INSTEX (Francie, Německo, Velká Británie) [fr]

Společné prohlášení o vytvoření speciálního nástroje INSTEX, jehož cílem je usnadnit legitimní obchodní transakce s Íránem v rámci snah o zachování Společného komplexního akčního plánu (JCPOA)

Dne 31. ledna 2019

Společné prohlášení vydali ministři zahraničních věcí skupiny E3 Jean-Yves Le Drian (Francie), Heiko Maas (Německo), Jeremy Hunt (Velká Británie)

Francie, Německo a Velká Británie informují o vytvořené speciálního nástroje INSTEX SAS (Instrument for Supporting Trade Exchanges – Nástroj na podporu obchodní výměn), jehož cílem je usnadnit legitimní obchodní transakce mezi evropskými ekonomickými aktéry a Íránem. Země skupiny E3 tak činí v souladu se svým závazkem a úsilím o zachování Společného komplexního akčního plánu (JCPOA), který přijala Rada bezpečnosti OSN v usnesení č. 2231.

Skupina E3 potvrdila, že o zachování ekonomických ustanovení akčního plánu JCPOA bude usilovat, pouze pokud Irán splní všechny své závazky v jaderné oblasti, a to zejména v souvislosti se jeho plnou a včasnou spoluprací s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE).

INSTEX bude podporovat legitimní evropské obchodní transakce s Íránem. V první řadě se bude soustředit na nejdůležitější sektory pro íránskou společnost, jako jsou farmaceutické výrobky, lékařské nástroje a potravinářské a zemědělské výrobky. V dlouhodobém měřítku je cílem nástroje INSTEX otevřít se ekonomickým aktérům třetích zemí, které by si přály obchodovat s Íránem. Skupina E3 vyhodnocuje možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout.

Vytvoření INSTEX je prvním klíčovým krokem, který učinily státy skupiny E3. INSTEX bude uveden do provozu v postupných etapách:
- Skupina E3, spolu s INSTEX, bude nadále pracovat na konkrétních a provozních detailech týkající se tohoto nástroje tak, aby byla nastavena pravidla jeho fungování.

- Skupina E3 bude spolupracovat s Íránem na vytvoření odpovídajícího, účinného a transparentního orgánu, jehož fungování je nezbytné pro uvedení do provozu tohoto nástroje.

Fungování INSTEX se bude řídit těmi nejpřísnějšími mezinárodními standardy v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu (AML/CTF), jakož i sankcemi Evropské unie a OSN. V této souvislosti skupina E3 očekává, že Írán urychleně zavede všechny prvky akčního plánu Finančního akčního výboru FATF.

Skupina E3 zdůrazňuje své odhodlání rozšířit fungování INSTEX v dalších evropských zemích, jež o to projeví zájem. Jejím cílem je tento nástroj podpory obchodních transakcí s Íránem uvést do provozu v souladu s výše zmíněnými kroky.

Joint statement on the creation of INSTEX, the special purpose vehicle
aimed at facilitating legitimate trade with Iran in the framework of the efforts
to preserve the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (english version)

Dernière modification : 01/02/2019

Haut de page