Stanislav Štech důstojníkem řádu Akademických palem [fr]

Stanislav Štech, prorektor Univerzity Karlovy, obdržel ve čtvrtek 23. června 2011 francouzské vyznamenání - Řád Akademických palem.

Insignie důstojníka řádu Akademických palem jmenovanému osobně předal francouzský velvyslanec v České republice, pan Pierre Lévy, jako výraz uznání za jeho významné přispění k posílení česko-francouzských vztahů. Jde o symbolické ocenění veškeré práce, kterou ve svém oboru, jímž je vysoké školství a konkrétně pedagogika, vykonal, o ocenění veškerých projektů francouzsko-české spolupráce, na nichž se podílel a za rozvoj veškerých kontaktů s vysokými školami ve Francii.

Projev francouzského velvyslance zde.

Řád Akademických palem je určen k ocenění francouzských i zahraničních odborníků, za jejich angažovanost v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, a dále osobnostem, které se aktivně a výjimečným způsobem podílejí na vzájemném intelektuálním, vědeckém a kulturním dialogu.

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page