Statistiky mezinárodního cestovního ruchu ve Francii za rok 2014 – prohlášení Laurenta Fabiuse (7. dubna 2015) [fr]

Každoroční průzkum návštěvnosti Francie prováděný generálním ředitelstvím podniků ve spolupráci s Francouzskou centrální bankou u zahraničních turistů, tzv. „EVE“, potvrdil, že Francie byla i v roce 2014 hlavní světovou turistickou destinací. 83,7 milionů návštěvníků představuje mírný nárůst oproti roku 2013, a to o 0,1%.

Velký nárůst byl zaznamenán u návštěvníků ze vzdálených zemí (+8,7%), což mě velmi těší. Naproti tomu zralý evropský trh lehce poklesl (- 1,7%). Asijský trh zaznamenal spektakulární nárůst o 16%, čímž se potvrdilo značné zrychlení vydávání víz čínským zákazníkům („víza de 48 hod“), jež bylo rozhodnuto a zavedeno v roce 2014 (víza vydaná čínské klientele zaznamenala nárůst o 61% v roce 2014).

Pozitivní je také nárůst noclehů o 2% v roce 2014. Průměrná délka pobytu se tedy dále prodlužuje, což by mělo zvýšit tržby sektoru cestovního ruchu.

Při výpočtu noclehů zahrnuje průzkum „EVE“ údaje týkající se tradičního komerčního ubytování, jakož i netradičního (ubytování v penzionech, u soukromníků, zde byl zaznamenán výrazný nárůst) a nekomerčního (u přátel, v rodině, přechodné bydliště). První čísla, která publikoval INSEE a která koncem února naznačovala lehký pokles, nezahrnovala přenocování u tradičních komerčních ubytovatelů (hotely, kempy, prázdninové tábory, atd.). Průzkum „EVE“ tak ukázal nové, rostoucí trendy v oblasti cestovního ruchu.

Začátek roku 2015 nabízí rovněž pozbudivá čísla. Počet žádosti o vydání turistických víz významně roste, a to zejména v případě Indie a Číny, kde během prvních dvou měsíců došlo k nárůstu o 38%, respektive o 65%.

Tyto pozitivní výsledky nás vybízejí, abychom dál rozvíjeli velké úsilí, jež bylo v roce 2014 vynaloženo ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje ve spolupráci s příslušnými ministerstvy při realizaci opatření, jež jsem oznámil 19. června 2014 na závěr Zasedání o cestovním ruchu, a to konkrétně:

• zjednodušení úředních formalit pro turisty : zrychlené vydávání víz pro vybrané národnosti, zrušení povinnosti si před podáním žádosti o vízum rezervovat komerční ubytování,
• lepší informování a přijímání turistů na území Francie : uvítací sms pro čínské turisty, wi-fi zdarma na pařížských letištích, v některých oblastech brzké zavedení otevírací doby obchodů v neděli a ve večerních hodinách, zvýšená ostraha některých turistických center,
• zlepšená prezentace naší nabídky turistických destinací v zájmu valorizace našich památek a krajiny (nabídka dalších geografických destinací pro zvýšení jejich poznání ve světovém měřítku),
• koncem března byly vydány pokyny pro další zjednodušení poznávání Francie, na něž v dubnu navázala další reglementární opatření.

S ohledem na mezinárodní konkurenci bude toto úsilí v příštích měsících ještě zintenzivněno, abychom zaujali rychle se rozvíjející trh cestovního ruchu. Conseil de promotion du tourisme (Rada pro podporu cestovního ruchu), jíž předsedám, nastíní další možnosti zlepšení v oblasti přijímání turistů, zejména pak v oblasti investic de hotelových zařízení, do digitalizace a rozvoje zámořských destinací. Nabídneme také možnosti rozvoje francouzské nabídky v oblasti zájezdů lodí. V neposlední řadě bude věnována velká pozornost také přípravě sportovních a kulturních akcí, jejich pořadatelství připadlo Francii, jako např. Euro 2016.

Dernière modification : 10/04/2015

Haut de page