Státní svátek 14. července 2013 [fr]

Proslov pana Pierra Lévyho, velvyslance Francie v České republice, na recepci u příležitosti státního svátku Francie.

Praha, Buquoyský palác, 12. července 2013

Vážený pane prezidente,

Vážení páni ministři,

Dámy a pánové,

Milí krajané,

Jsem velice rád, že vás mohu spolu se svou chotí Marie-Sophií opět přivítat v zahradě Buquoyského paláce na oslavě našeho státního svátku.

Pane prezidente, dovolte mi, abych Vám srdečně poděkoval, že jste poctil Francii svou přítomností.

Máte před sebou francouzskou komunitu, plnou energie a ovládající spoustu dovedností, různorodou a šťastnou, že žije ve vaší krásné zemi, přispívá k její prosperitě a vychutnává si její bohatou kulturu v duchu naší dlouhé společné historie.

Je pro mne velkým štěstím opět se setkat s tolika českými osobnostmi, našimi partnery a přáteli. Jejich přítomnost a srdečnost jen dokazuje kvalitu našich vztahů.

Dovolte mi, pane prezidente, abych zdůraznil výjimečnost tohoto 14. července. Předevčírem jste jmenoval novou vládu a někteří její členové nás dnes poctili svou přítomností. Rád bych Vám proto poděkoval, že jste zařídil, že se politický harmonogram časově shoduje s naším státním svátkem.

Obě naše země čelí velkým výzvám, zejména pokud jde o hospodářskou krizi, a mobilizují národní i evropské síly. Vždy jde o nalezení správné rovnováhy mezi ochranou růstu a zaměstnanosti, a ozdravováním rozpočtu. Společně připravujeme budoucnost Evropské unie, jež je neoddělitelná od budoucnosti obou našich zemí. Společně proto uvádějme v život strategické partnerství, jež spojuje a i v příštích letech bude spojovat Českou republiku a Francii v oblasti politické, bezpečnostní, hospodářské a kulturní.

Pokud jde o mne, slavím zde svůj poslední 14. červenec, neboť má mise letos v létě končí. Pociťuji hluboké dojetí, protože můj tři a půlletý pobyt v Praze pro mne i pro mou rodinu hodně znamenal. Drazí krajané a milí čeští přátelé, budete nám chybět. Prahu budu opouštět s hlubokým přesvědčením, že Evropská unie by bez České republiky nebyla naší Evropou. Jste naší součástí a my vás potřebujeme. Buďte si jisti, že toto mé přesvědčení mi bude inspirací i v mé příští funkci ředitele pro Evropskou unii na ministerstvu zahraničních věcí v Paříži.

Každý rok v tento krásný letní den se mi na mysl vrací jeden a tentýž obrázek.

V chladném lednovém dnu jsem v Mělníku, abych uctil památku Jana Palacha u památníku vytvořeného francouzským sochařem. Tento slavnostní okamžik, jak si dovedete představit, je hlubokým zážitkem. A před sebou, na průčelí překrásné historické fasády gymnázia, vidím nápis « rovnost, volnost, bratrství ».

Tento obrázek dokládá význam 14. července, svátku svobody a demokracie, společně sdílených hodnot, tak drahých oběma našim národům, i pevnost našich vztahů.

Chtěl bych také srdečně poděkovat francouzským podnikům, které přispěly k úspěšnému průběhu dnešní oslavy. Tvoří reprezentativní vzorek francouzských firem v České republice, jejichž 500 poboček vytvořilo 100 000 pracovních míst a poskytuje vynikající francouzské zkušenosti v řadě odvětví : v oblasti průmyslu to jsou společnosti Alstom, Areva, Citroën, Peugeot, ve službách pak Havas, Mazars, Unibail-Rodamco, Veolia, v zemědělsko-potravinářském sektoru Lactalis, Bongrain a La Boucherie & Bistrot M. Zvu vás také na francouzský trh na Kampě, který bude otevřen až do neděle a kde si budete moci udělat radost výrobky od nás.

Ať žije Česká republika, ať žije Francie, ať žije francouzsko-české přátelství!

Projev pana Miloše Zemana, prezidenta České republiky, na francouzské recepci při příležitosti státního svátku Francie

Praha, Buquoyský palác, 12. července 2013

Vážený pane velvyslanče, vážené Excelence, dámy a pánové,

cítím se zahanben, protože na rozdíl od své ženy neumím francouzsky a právě proto nemohu oplatit panu velvyslanci toto krásné gesto v jeho rodném jazyce. Ostatně, kdybych tak promluvil, považoval bych to za zločin na tomto jazyce.

Dovolte mi, abych za prvé poděkoval za velice milé pozvání a za druhé řekl několik slov ke svátku Francie. Dějiny, které často vzpomínáme, nejsou jenom dějinami abstraktních idejí, ale dějinami konkrétních lidí. A já bych zde při příležitosti francouzského státního svátku chtěl připomenout alespoň tři konkrétní jména.

Prvním z nich je François Mitterrand, který právě zde v Buquoyském paláci přijal jako první západoevropský státník delegaci českých disidentů a to v rámci své oficiální návštěvy tehdejšího komunistického režimu.

Druhou dle mého názoru nejvýznamnější osobou francouzské politické historie je Charles de Gaulle – muž, který vyvedl Francii ze dvou krizí v roce 1940 a 1957, a velmi tehdy pomohl svou autoritou Francouzské republice.

Konečně třetí postavou, kterou bych rád zmínil, je Jean Monnet. Jeden z otců Evropské unie. Poměrně nedávno jsem dočetl jeho paměti a uvědomil jsem si, jaké překážky musel překonávat, jak se vyhýbal unáhleným řešením a jak krok za krokem budoval a úspěšně dovršil budování Evropské unie.

Čtvrtou osobou, k níž bych v závěru svého vystoupení chtěl promluvit, je francouzský velvyslanec Lévy. Milý pane velvyslanče, stále vzpomínám na to, jak jste mě ještě před prezidentskou volbou pozval do Buquoyského paláce na setkání s Vámi a současně se mnou také amerického velvyslance a britskou velvyslankyni.

Dovolte mi proto, abych Vám proto zcela upřímně pogratuloval k Vašemu prognostickému talentu. Budete nám v Praze scházet. A když Vám přeji úspěch ve Vaší budoucí vysoké politické funkci, věřím, že se do Prahy budete často a rád vracet. Věřte mi, že zde budete vždy jako přítel České republiky srdečně přijat.

Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Dernière modification : 26/07/2013

Haut de page