Státní svátek 14. července 2014

Projev francouzského velvyslance

Vážený pane předsedo vlády,
Vážené paní ministryně a páni ministři,
Vážení kolegové z diplomatického sboru,
Dámy a pánové,
Milí krajané,

Dovolte mi, abych vás v tento zvláštní den srdečně přivítal na Francouzském velvyslanectví. Jistě, čtrnáctý červenec je naším státním svátkem, ale je to také datum, které symbolizuje univerzální hodnoty a humanistické ideály, které jsou vlastní i České republice. Jsou to hodnoty a ideály demokracie, o které se společně zasazujeme v Evropě i ve světě.

Za toto nasazení někdy platíme velmi bolestnou daň. Vážený pane předsedo vlády, dovolte mi, abych vyjádřil hlubokou lítost a solidaritu, kterou Francie pociťuje v souvislosti s tragickým úmrtím českých vojáků v rámci mírové a stabilizační mise v Afghánistánu. Všichni dnes myslíme na jejich rodiny a blízké.
Vážený pane předsedo vlády,

Rád bych Vám jménem svých krajanů sdělil, že si velice vážíme vaší dnešní přítomnosti mezi Francouzi i početnými přáteli Francie v této zemi. Vnímáme ji jako výraz dlouholetých a tradičně velice úzkých vztahů mezi Vaší zemí a Francií; je to ale také gesto, které jasně vyjadřuje kvalitu současného politického dialogu mezi nejvyššími českými a francouzskými představiteli. Vaše setkání v dubnu v Paříži s prezidentem Françoisem Hollandem a s předsedou vlády Manuelem Vallsem ukázala, že Češi a Francouzi mají velice blízké názory na Evropu a její současné výzvy a priority. Těmito prioritami jsou obnova ekonomického růstu a podpora zaměstnanosti, zejména pak mladých lidí, podpora inovací a konkurenceschopnosti. Češi stejně jako Francouzi mají za to, že občané musí být v samém srdci evropského projektu. V letošním roce, kdy si připomínáme sté výročí první světové války, podtrhuje význam sjednocené Evropy účast mladých lidí z celého světa, včetně České republiky, na tradiční přehlídce na Champs Elysées.

Bilaterální styky mezi našimi zeměmi a vládami se budou letos dále rozvíjet. V září navštíví Paříž prezident Miloš Zeman, který již v červnu přijal pozvání na oslavy sedmdesátého výročí vylodění v Normandii. Současné oživení bilaterálních vztahů je výrazem naší společné vůle dát nový impuls a stanovit nové, ambicióznější cíle Strategickému partnerství, které nás spojuje již od roku 2008.

Vážený pane předsedo vlády, vztahy mezi Českou republikou a Francií v celé své různorodosti vždy spočívaly na působení konkrétních žen a mužů. Rád bych proto pozdravil své krajany, kteří jsou zde s námi a denně přispívají k rozvoji našich vzájemných vztahů jak v profesním, tak v osobním a rodinném životě. Chtěl bych vyzdvihnout také činnost zástupců francouzských podniků v České republice. Podniků, které měly důvěru v tuto zemi a rozhodly se zde investovat, je téměř 500. Vytvořily na 100 000 pracovních míst a dokonale se začlenily do zdejšího ekonomického a společenského života. Rád bych jim sdělil, že francouzské velvyslanectví svou činností podporuje jejich rozvoj, stejně jako podporuje rozvoj vzájemných obchodních styků a investic. Chtěl bych také poděkovat všem společnostem, které během celého roku podporují aktivity francouzského velvyslanectví v oblasti ekonomie, školství, vědy nebo kultury, mám na mysli především nedávný Francouzský týden – Tyden française. Mé díky patří také podnikům, které se zasloužily o zdárný průběh dnešního dne.

Dovolte mi, abych zakončil v trochu osobnějším duchu. Je mi velkým potěšením strávit tento svůj první čtrnáctý červenec jako velvyslanec v České republice ve vaší společnosti. S nadšením jsem se koncem loňského roku vracel do Prahy, kde jsem předtím od roku devatenáct set osmdesát devět čtyři roky žil a pracoval. V tu dobu vaše země stejně jako celá Evropa procházela hlubokou proměnou a tato zkušenost je v mé paměti stále živá. Vážený pane předsedo vlády, Česká republika si za několik měsíců připomene dvacáté páté výročí sametové revoluce a já vidím úžasný kus cesty, který od té doby urazila země, jíž Francie je a chce být partnerem, spojencem, a především přítelem.

Vive la République tchèque, Vive la France et vive l’amitié franco-tchèque !

Ať žije Česká republika, ať žije Francie, ať žije francouzsko-české přátelství!

Dernière modification : 25/01/2017

Haut de page