Státní svátek 14. července 2016 [fr]

Vážený pane předsedo Senátu,
Vážení ministři a ministryně,
Milí kolegové z diplomatického sboru,
Dámy a pánové,
Milí krajané,

I přes toto opravdu krásné počasí vás v tento sváteční den srdečně vítám na Francouzském velvyslanectví. 14. červenec je francouzským státním svátkem, který také symbolizuje univerzální hodnoty a humanistické ideály. Jsou to právě hodnoty a ideály demokracie, kterými se řídí naše činnost v Evropě a ve světě. Tyto hodnoty jsou také v srdci francouzsko-českých vztahů.

Vážený pane předsedo, jménem svých krajanů Vám i všem zde přítomným představitelům vaší země děkuji za vaši přítomnost zde mezi námi. Vnímáme to jako výraz úzkých vazeb mezi vaší zemí a Francií. Je to gesto, jež vyjadřuje kvalitu politického dialogu mezi francouzskou a českou vládou, jakož i parlamenty. Dnes více než kdy jindy musí naše vztahy přispívat k jednotné evropské odpovědi na výzvy, jimž čelí náš kontinent.

Bilaterální styky mezi našimi vládami se i v letošním roce aktivně rozvíjejí. V březnu uskutečnil oficiální návštěvu ve Francii předseda vlády Bohuslav Sobotka. Ministři zahraničních věcí se setkali v květnu v Paříži a zcela nedávno v Praze v rámci schůzky se členy Visegrádské čtyřky. Za pár dnů také navštíví Prahu prezident François Hollande.

Po teroristických útocích, které zasáhly Francii loni v listopadu, jsme velice ocenili výjimečné projevy solidarity a podpory, jichž se nám dostalo ve vaší zemi, a to jak od nejvyšších představitelů, tak od řadových občanů. Oceňuji také nasazení České republiky v boji proti terorismu. Svým působením ve světě Francie sleduje stejný cíl, a to mír a stabilitu. Společně ve jménu míru a stability působí také naše ozbrojené síly v Mali.

Vztahy mezi Českou republikou a Francií se odjakživa rozvíjely prostřednictvím žen a mužů. Zdravím proto zde přítomné krajany, kteří v rámci svých profesí i v osobním životě k jejich dalšímu rozvoji každodenně přispívají. Zdravím také zástupce francouzských podniků. Na 500 podniků investuje v České republice a přispělo k vytvoření přibližně 100 000 pracovních míst. Dokonale se integrovaly do místního hospodářského a společenského života a vědí, že toto velvyslanectví podporuje jejich rozvoj v této zemi.

V oblasti ekonomiky zažívá Česká republika období dynamického růstu, který se opírá o její průmyslovou sílu. Aktivně se snaží rozvíjet zahraniční investice a ve světě praktikuje ekonomickou diplomacii. Proto rád připomínám, že v roce 2015 byla Francie podle statistik České národní banky druhým největším zahraničním investorem v České republice a také jejím 5. nejvýznamnějším obchodním partnerem.

Děkuji všem podnikům, které podporují projekty našeho velvyslanectví v oblasti ekonomiky, ale také vzdělávání, vědy a kultury. Mám na mysli především třetí ročník Francouzského týdne. Děkuji také všem, kdo se zasloužili a podíleli na příjemném průběhu dnešního dne.

Vážený pane předsedo, tři roky jsem se se svými kolegy z velvyslanectví snažil maximálně přispívat k všestrannému rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Francií. Moje mise skončí za několik týdnů. S pohnutím si uvědomuji jaké jsem měl štěstí, že jsem mohl podvakrát, hned po revoluci a nyní, žít a pracovat v této zemi, která je Francii partnerem, spojencem, ale především přítelem.

Ať žije Česká republika, ať žije Francie, ať žije francouzsko-české přátelství!

Dernière modification : 17/08/2021

Haut de page