Stěhování Ekonomického oddělení a Ubifrance [fr]

Ekonomické oddělení a Ubifrance opouští své prostory na Staroměstském náměstí a stěhují se do prostor Velvyslanectví Francie v Buquoyském paláci.

Poznamenejte si, prosím, nové kontaktní údaje platné od 31. března 2014:

Adresa

Nosticova 10
P.O.Box 102
118 01 Praha 1

Nová telefonní čísla

- Ekonomické oddělení:

Sekretariát, slečna Veronika Dordová: 251 17 17 52

- Ubifrance:

Sekretariát, paní Jana Bartošová: 251 17 17 48

Internet

E-mailové adresy a internetové stránky zůstávají nezměněné :

- Ekonomické oddělení:

prague@dgtresor.gouv.fr nebo jméno.příjmení@dgtresor.gouv.fr

Internetové stránky Ekonomického oddělení

- Ubifrance:

prague@ubifrance.fr nebo jméno.příjmení@ubifrance.fr

Internetové stránky Ubifrance

Dernière modification : 07/07/2014

Haut de page