Sýrie – Přijetí rezoluce Rady OSN pro lidská práva [fr]

Francie vítá přijetí nové rezoluce Rady OSN pro lidská práva ke stavu lidských práv v Sýrii. Rezoluce, která je rozhodným poselstvím a jednoznačně odsuzuje represe v Sýrii, byla přijata velkou většinou hlasů členských států Rady OSN pro lidská práva. Svědčí o tom, že mezinárodní společenství je čím dál více znepokojeno zločiny páchanými syrským režimem na vlastním obyvatelstvu.

Francie se zasadila o to, aby bylo k situaci v Sýrii svoláno nové mimořádné zasedání Rady OSN pro lidská práva, které navazovalo na zasedání konané dne 29. dubna 2011, a aby byla přijata rezoluce zásadního významu. V této souvislosti zdůrazňujeme, že čtyři arabské země (Saúdská Arábie, Jordánsko, Kuvajt a Katar) se připojily k žádosti o svolání mimořádného zasedání a hlasovaly pro přijetí rezoluce.

Její znění obsahuje pozitivní prvky v duchu doporučení Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva obsažených ve zprávě o násilnostech páchaných syrským režimem. Rezoluce vyzývá syrský režim k okamžitému ukončení brutálních represí. Zejména pak vytváří nezávislou mezinárodní komisi pověřenou vyšetřováním spáchaných zločinů, z nichž některé by mohly představovat zločiny proti lidskosti. Vyzývá k trestnímu stíhání pachatelů. Dále vyzývá syrský režim, aby respektoval svobodu tisku a umožnil volný pohyb humanitárním pracovníkům a humanitární pomoci.

Francie se v New Yorku aktivně zasazuje o to, aby Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci uvalující sankce na syrský režim.

Je naprosto zásadní, aby Sýrie plně spolupracovala s Organizací spojených národů. Je proto zcela nepřijatelné, že syrské úřady vykázaly z města Homs humanitární misi OSN.

Kruté represe a porušování lidských práv musí být okamžitě zastaveny a uvěznění odpůrci režimu osvobozeni. Dále musí být zahájen přechod k demokratickému systému.

Dernière modification : 07/11/2013

Haut de page