TNP - Smlouva o nešíření jaderných zbraní 2010 [fr]

Prohlášení zástupkyně mluvčího Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí
(Paříž, 23. března 2010)

Francie má napříště internetové stránky, na kterých vyjadřuje své postoje k hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní : http://www.francetnp2010.fr/

Příští hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní se bude konat 3. až 28. května 2010 v New Yorku. Půjde o setkání zásadního významu pro mezinárodní systém nešíření jaderných zbraní.

Francie mobilizovala své síly, aby přispěla k úspěšnému průběhu této konference. Musíme využít této příležitosti, abychom se posunuli směrem ke světu bezpečnějšímu, který umožní dosažení cílů, jež si stanovila Smlouva o nešíření jaderných zbraní, ať už jde o nešíření zbraní, o odzbrojování nebo o přístup k mírovému využití jaderné energie.

Přejeme si, aby se hodnotící konference roku 2010 stala příležitostí k přijetí konkrétního a realistického akčního plánu v těchto třech oblastech. Francie a její partneři z Evropské unie učinili několik návrhů. Jedná se o ambiciózní program, který je skutečně s to nás posunout k bezpečnějšímu světu.

Musíme vytvořit nový jaderný pořádek, založený na Smlouvě o nešíření jaderných zbraní a vycházející z reality dnešního světa. Francie bude v květnu v New Yorku, ale i po něm, jeho odhodlaným obhájcem.

JPEG - 41.6 kb
FranceTNP2010
(JPEG - 41.6 kb)

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page