Tisková konference Bernarda Kouchnera a Karla Schwarzenberga

JPEG - 23.2 ko
M. Karel Schwarzenberg et M. Bernard Kouchner, 06/09/2010

Video z tiskové konference

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí, uskutečnil 6. září svou první pracovní návštěvu v Paříži. Ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí, Bernard Kouchner jej pozval na pracovní oběd, v průběhu kterého se hovořilo o francouzsko-českém strategickém partnerství, podepsaném v červnu 2008, které si obě strany přejí posílit. Projednali také program na léta 2011-2012, který obsahuje řadu nových návrhů, jako např. uspořádání Francouzsko-českého fóra, jež má sblížit občanské společnosti obou zemí nebo společnou pracovní skupinu, která se bude věnovat energetice.

Ministři hovořili také o aktuálních evropských otázkách, jako je např. příprava Evropské rady, která se sejde 16. září, ustavení Evropské služby pro vnější činnost, situace na západním Balkáně, vztahy EU-Rusko a rozvoj konkrétních projektů v rámci východního partnerství.

Bernard Kouchner a Karel Schwarzenberg se zabývali i mezinárodními otázkami, zejména pak situací v Afghánistánu.

JPEG - 24.6 ko
M. Kouchner et M. Schwarzenberg 06/09/2010

Tisková konference : Vyjádření Bernarda Kouchnera

Vážené dámy a pánové,

Drazí přátelé,

jsem velice rád, že jsem mohl přijmout svého přítele Karla Schwarzenberga, českého ministra zahraničních věcí. Známe se již dlouho. Byl to skvělý, statečný a neústupný disident, který stál po boku Václava Havla. Už jsme spolu pracovali, a to velmi intenzivně, když byl ministrem zahraničních věcí v předchozí vládě České republiky.

Dnes jsme spolu hovořili o všem, co bylo mezi námi nejasné nebo bylo špatně pochopeno. Jednali jsme o důležité otázce, kterou je vízová povinnost. Mluvili jsme také o energii v Evropě a o oboustranných perspektivách v jaderné oblasti. Hovořili jsme o ministerské schůzce a zejména pak o mezinárodním setkání ministrů, které se uskuteční 15. října t.r. a bude věnováno internetu, jakož i boji za ochranu a svobodu uvnitř tohoto prostoru. Pozval jsem na ně ministra Schwarzenberga a jeho prostřednictvím jsem požádal, aby záštitu nad ním převzal Václav Havel. Doufám, že nám ji bude moci poskytnout.

S přítelem Maximem Verhagenem, se kterým se dobře známe, byli jsme členy stejné skupiny ministrů zahraničních věcí, jsme v souvislosti s novým mezinárodním prostorem, jaký představuje internet, připravili řadu projektů. S českým ministrem jsme hovořili také o podpoře francouzské strany umístění sídla systému Galileo v Praze. Věnovali jsme také západnímu Balkánu. Máme zkušenost s evropskou bezpečností, s Kosovem a s balkánskými zeměmi. Hovořili jsme také trochu o Afghánistánu, ale rozhodnutí o vyslání více českých vojáků do této oblasti nepadlo, protože parlament se k tomu nevyjádřil.

Karel je předsedou mezinárodní instituce, která se věnuje osudu Romů. Proto jsme hovořili také o nedorozuměních, ke kterým mezi námi došlo v souvislosti s tímto etnikem. Mezi námi nejsou žádné problémy. Některé evropské země udržují Romy v nepřijatelných podmínkách. Řešením je pochopitelně i integrace v jejich vlastní zemi, ale také evropská mobilizace.

Otázka : Oba jste vyjádřili určité pochybnosti o vyhoštěních, ke kterým ve Francii došlo. Mohl byste zmínit některé podrobnosti z vašeho jednání ? A můžete upřesnit, proč Česká republika nebyla pozvána na summit o romské otázce a imigraci, který právě probíhá ?

Odpověď : Pokud jde o tuto otázku, není třeba pozvání závidět. Ani já jsem nebyl pozván, na rozdíl od ministrů zahraničních věcí a ministrů pro integraci některých zemí. Je samozřejmě užitečné pozvat země, ze kterých emigranti pocházejí. Nešlo o odmítnutí pozvání pro českého ministra zahraničních věcí. Já jsem se ostatně o této schůzce dozvěděl, až když mi o ní řekl můj přítel. Jejím pořadatelem je Eric Besson.

Otázka : Generál Petraeus žádal dalších 2000 mužů, aby mohl vytvořit afghánské ozbrojené síly. Počítá Francie s vysláním dalších vojáků do této oblasti ?

Odpověď : Jasně jsem vyjádřil postoj Francie k Romům. Citoval jsem evropské právo a hovořil o tom, že nedošlo k jeho porušení. Vyjádřil jsem se především k budoucnosti Evropy, k otázce integrace, na které pochopitelně spolupracujeme s Rumuny a zejména pak s Evropskou komisí.

Doufám, že k této otázce získám v příštích dnech dobré zprávy. Problém je složitý. Jak řekl můj přítel, podnikli jsme společné aktivity v oblasti lidských práv a integrace. Můžeme přinejmenším říci, že ani jedna, ani druhá strana nemůže jásat, pokud jde o řešení romské otázky. A jak před chvílí Karel řekl, nejméně mohou jásat země, odkud přicházejí.

Zdůrazňujeme, že pro tento účel má Evropská unie peníze a programy. Francie se k nim velice ráda připojí spolu s nevládními organizacemi, které se na nich chtějí podílet. Je třeba se tomu věnovat.

Položil jste mi otázku ohledně žádosti generála Petraeuse o navýšení sil pro výcvik afghánských vojáků. Tady není nic nového. Řekli jsme, že Francie se v Afghánistánu nebo Perském zálivu již angažuje. Přislíbili jsme pomoc a svůj úkol splníme. Postupně se o tyto vojáky postaráme.

Paříž, 6. září 2010

Fotografie : © Ministère des Affaires étrangères et européennes/Frédéric de La Mure

Dernière modification : 14/09/2010

Haut de page