Tisková konference Týden France (31. května 2016) [fr]

Milí přátelé,

Jsem rád, že se setkáváme u příležitosti třetího ročníku Týden France, který se bude v Praze konat od 8. do 16. června 2016. Po dvou předchozích úspěšných ročnících se Týden France stal trvalou součástí francouzsko-českých vztahů, a to ve všech jejich dimenzích, politické, ekonomické, kulturní, volnočasové, sportovní...

Od roku 2014 francouzsko-české styky získaly zcela novou dynamiku. Oboustranné styky nikdy nebyly tak četné a oficiální návštěva předsedy vlády Sobotky v Paříži 24. března t.r. umožnila znovu si předvést, jakkoli už to nebylo nutné, že naše styky jsou opravdu rozsáhlé a kvalitní. Naše politické vazby plně odpovídají našim ekonomickým a obchodním stykům: Francie je v současnosti 5. nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky (6. dodavatelem a 5. odběratelem), je také jejím 5.

největším zahraničním investorem, pokud jde o dosavadní investice a 4. pokud jde o objem investic v roce 2014. Na 500 francouzských podniků zaměstnává v České republice na 100 000 osob.

Letošní Týden France dá opět vyniknout těmto výjimečně bohatým francouzsko-českým stykům.

Týden France 2016 bude mít poněkud koncentrovanější podobu než v roce 2015 a bude se odvíjet kolem významných událostí, ať už určených širokému publiku nebo užšímu okruhu odborníků. Letos bude mít významnou ekonomickou dimenzi, protože Francouzsko-česká obchodní komora slaví 20. výročí svého vzniku.
Francouzsko-české ekonomické fórum tak umožní francouzským ekonomickým subjektům být ještě více zastoupeny v České republice, českým subjektům pak objevit možnosti, jež se jim nabízejí ve Francii. V době, kdy Francie předsedá COP21, chce být Týden France také zeleným týdnem. Konference zasvěcená smart cities (inteligentním městům) umožní setkání zástupců místních samospráv a francouzských a českých podniků, kteří tak budou mít příležitost si vyměnit zkušenosti ohledně klimatických změn a hledání řešení.

Široké veřejnosti bude určena řada akcí. Jejich cílem bude vytvořit příjemnou atmosféru a společné sdílení volného času. Výjimečně budou 12. června otevřeny prostory Buquoyského paláce a v jeho zahradě vás přivítá francouzský trh. 10. června se veřejnosti otevřenou také dveře Francouzského institutu v Praze, který bude v barvách Eura 2016, jež se koná ve Francii. Budete mít příležitost shlédnout přenos úvodního zápasu. Souběžně proběhně několik dalších akcí. Významnou akcí Týden France bude Noc filozofie. Letos se koná její první ročník ve střední Evropě a zúčastní se jej i ostatní tři země Visegrádu.

Zrealizovat tento ambiciózní a různorodý program se podařilo jen díky spojeným silám. Chtěl bych proto poděkovat zejména Francouzsko-české obchodní komoře, Business France, Francouzskému institutu v Praze, CEFRESu a všem dalším partnerům, a to podnikatelům, médiím, asociacím, ale také českým vládním a místním představitelům, kteří se v zájmu úspěšného průběhu akce zapojili do příprav po boku francouzských partnerů.

Už teď se těším na setkání s vámi během tohoto třetího ročníku Týden France!

Dernière modification : 22/06/2016

Haut de page