Tiskové prohlášení Jeana-Yvese Le Driana et Christopha Castanera (12. června 2020) [fr]

S ohledem na příznivý vývoj epidemiologické situace ve Francii a v Evropě a v souladu s doporučeními, která včera představila Evropská komise, zruší Francie dne 15. června (0:00) na svých evropských vnitřních hranicích (pozemních, vzdušných a námořních), veškerá omezení pohybu, která byla zavedena kvůli boji proti pandemii onemocnění COVID-19.

Od 15. června tedy mohou osoby přijíždějící ze zemí evropského prostoru (členské státy Evropské unie a Andora, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Norsko, Švýcarsko a Vatikán) vstupovat na francouzské území bez omezení, která souvisela s bojem proti onemocnění Covid-19, tedy za stejných podmínek jako před 18. březnem 2020. Tito cestující zejména nebudou muset mít potvrzení o mezinárodní cestě, které umožňuje výjimku pro vstup na francouzské území. Připomínáme také, že na osoby přijíždějící z evropského prostoru se po příjezdu do Francie nevztahuje čtrnáctidenní karanténa.

Z důvodů vzájemnosti se však omezení budou i nadále uplatňovat na hranicích se Španělskem a se Spojeným královstvím:

> Španělsko se rozhodlo zachovat svá omezení pohybu související s onemocněním Covid-19, jakož i čtrnáctidenní karanténu pro cestující v letecké dopravě z evropských zemí. Po dohodě se španělskými úřady proto Francie zachová stávající omezení až do 21. června. Až do tohoto data budou cestující v letecké dopravě při vstupu do Francie vyzváni ke čtrnáctidenní karanténě.

> Spojené království se dne 8. června rozhodlo zavést povinnou čtrnáctidenní karanténu pro cestující přijíždějící z Francie. Proto se tedy od 15. června na cestující přijíždějící ze Spojeného království již nebudou vztahovat omezení vstupu na francouzské území související s bojem proti onemocnění Covid-19, ale dokud nebude rozhodnuto jinak, budou muset po příjezdu nastoupit do čtrnáctidenní karantény.

V souladu s doporučeními, která včera předložila Evropská komise a která vycházejí z francouzských návrhů, přikročí Francie od 1. července k postupnému otevírání svých vnějších schengenských hranic. K tomuto otevírání bude docházet postupně a odlišně s ohledem na epidemiologickou situaci jednotlivých třetích zemích, a to v souladu s podmínkami, které budou mezitím stanoveny na evropské úrovni.

S ohledem na výzvy, které představuje zájem o univerzitní vzdělávání, budou zahraniční studenti, nehledě na svou zemi původu, oprávněni ke vstupu do Francie a podmínky pro jejich příjezd budou zjednodušeny. Jejich žádosti o víza a povolení k pobytu budou zpracovávány přednostně.

Tiskové prohlášení Jeana-Yvese Le Driana et Christopha Castanera / PDF

Dernière modification : 15/06/2020

Haut de page