Transatlantická smlouva : chraňme svou regionální produkci – společný text Matthiase Fekla a Stéphana Le Folla pro deník Le Figaro (5. března 2015). [fr]

Kvalita francouzských potravinářských výrobků je ve světě všeobecně uznávaná. Francouzský model byl založen na rozmanitosti a na vysoké úrovni ochrany zdraví, což zajistilo jeho vynikající úroveň. Tento model se dále rozvíjel a integroval také nároky na udržitelnost jako jsou potřeba ochrany přírodních zdrojů, jež se postupně vyčerpávají, potřeba zabránit dezertifikaci našeho venkova, potřeba nalézat odpovědi na legitimní očekávání společnosti. Mezinárodní zemědělský veletrh skončil minulou neděli a my musíme ocenit muže a ženy, kteří se zasloužili o vynikající úroveň naší produkce. Právě oni jsou nadšenými nositeli francouzské image.

Francouzský model byl založen na rozmanitosti a na vysoké úrovni ochrany zdraví, čímž byla dána jeho vysoká kvalita.

Úkolem naší ekonomické diplomacie je opřít se o tento zemědělský model a dále ho podporovat a bránit. Obchodování s našimi partnery z celého světa, to není jen výměna zboží a služeb, to jsou také různé vize světa, jež se setkávají a někdy i střetávají. Toto pravidlo se nevyhne ani právě probíhajícím obchodním jednáním se Spojenými státy v rámci transatlantického partnerství.

Francouzské a evropské zákony, které zaručují zpětnou dohledatelnost původu zboží « z pole až na talíř », vzešly z kolektivní demokratické volby občanů. Vůle občanů rozhodovat o tom, co konzumují, je jasným vyjádřením naší identity. Proto jsme hned na začátku odmítli, aby náš zemědělsko-potravinářský model byl součástí jednání. Evropský trh tak zůstane uzavřen pro chlórovaná kuřata a pro hovězí maso obsahující hormony. Neustoupíme v otázce vysoké ochrany životního prostředí, zdraví a společnosti, ani v otázce ochrany dobytka, neboť se jedná o ústřední prvky francouzského a evropského modelu.

Neustoupíme v otázce vysoké ochrany životního prostředí, zdraví a společnosti, ani v otázce ochrany dobytka, neboť se jedná o ústřední prvky francouzského a evropského modelu.

Toto platí také o ochraně našich zeměpisných označení. Naším úkolem je bít se za lepší uznávání kvality našich výrobků ve světě.

Při obchodních jednáních Francie vyzdvihuje vynikající úroveň svého know-how a kvalitu svých výrobků a požaduje, aby její partneři uznávali a chránili produkty nesoucí zeměpisné označení. Zeměpisné označení chrání specifičnost určitého produktu tím, že jej přičlení k určité lokalitě a k určitému způsobu výroby, často staletému. Systém zeměpisného označení není výsadou Evropy. Vždyť i my uznáváme některá označení z jiných států světa a rozšiřujeme spolupráci v této oblasti.

Tato ochrana našich produktů nemá obdoby v systému obchodních značek bohatě rozšířenému v anglo-saském světě. Jakkoli můžeme připustit koexistenci těchto dvou systémů, jako tomu ostatně v Evropě vždy bylo, rozhodně neobětujeme naše zeměpisná označení několika nadnárodním společnostem.

Při obchodních jednáních Francie vyzdvihuje vynikající úroveň svého know-how a kvalitu svých výrobků, přičemž vyžaduje, aby partneři uznávali a chránili produkty se zeměpisným označením.

S Jižní Koreou, se Střední Amerikou, s Peru, s Kolumbií, a později s Kanadou se nám podařilo dosáhnout uznání a ochrany našich hlavních zeměpisných označení. Našim sušeným švestkám (pruneaux d’Agen), našemu rokfóru, sušené šunce (Jambon de Bayonne) či řadě vín se napříště dostane zákonného rámce, který jim umožní bojovat proti všem případům uzurpace identity nebo zneužití dobrého jména. A takto musíme postupovat i nadále.

Francie je od pradávna zemědělskou zemí. Její krajina byla utvářena prací na polích a chovem dobytka. Krása naší země, jež z ní dělá hlavní turistickou destinaci světa, je důsledkem této tisíciletí trvající činnosti, ovšem vděčí za ni také štědré přírodě. Toto bohatství musíme využívat, a to tak, že budeme podporovat rozvoj ještě málo rozšířených forem cestovního ruchu. Rozvíjíme «oenoturisme », cestovní ruch spojený s vinicemi a s vínem, skutečným produktem civilizace. Už měsíc v kraji Champagne, ale i jinde, se z popudu vlády rozvíjí projekt cestování za chutěmi. Další oblasti, jako např. cestovní ruch spojený se zemědělstvím, jenž se má v budoucnu stát zdrojem doplňkové činnosti francouzských zemědělců, je ještě třeba prozkoumat. Francouzská regionální produkce nezná slovo ústup, naopak má velké ambice. Je otevřená širému světu a může se spolehnout na svou diplomacii.

Dernière modification : 12/04/2016

Haut de page