Úmrtí Nelsona Mandely [fr]

Prohlášení francouzského prezidenta Françoise Hollanda z 5. prosince 2013.

Nelson Mandela vstoupil do historie – do historie Jihoafrické republiky i celého světa.

V neúnavném boji proti apartheidu zvítězil díky své odvaze, neústupnosti a vytrvalosti.

Přes osobní zkoušky a nekončící ponižování, jimiž si prošel během sedmadvacetiletého pobytu ve vězení, nejenže dokázal svrhnout opovrženíhodný režim, ale také usmířit Jihoafričany a nastolit demokracii.

Nelson Mandela byl během všech těchto let ztělesněním jihoafrického národa, pojítkem jeho jednoty a osobností, na niž byla hrdá celá Afrika. Nasadil všechny síly pro to, aby pro svou zemi získal její právoplatné místo mezi světovými mocnostmi. Osobně se všude angažoval pro nalezení řešení příliš dlouho trvajících konfliktů. O mír se zasazoval až do konce života.

Poselství Nelsona Mandely nezanikne, i nadále bude inspirovat bojovníky za svobodu a povzbuzovat národy v boji za spravedlivou věc a za všeobecná práva.

Nelson Mandela byl výjimečným a úžasným bojovníkem.
Ukázal, že lidská vůle může nejenom zpřetrhat pouta otroctví, ale i podnítit odhodlání úspěšně vybudovat společný osud.

Francie se připojuje k jihoafrickému lidu v jeho nekonečném zármutku.
Graçe MACHELOVÉ, rodině a blízkým Nelsona Mandely vyjadřuji jménem francouzského lidu nejupřímnější soustrast.

Dernière modification : 12/04/2016

Haut de page