Úvodní slovo na konferenci k Mezinárodnímu dni žen (7 mars 2014) [fr]

Úvodní slovo pana velvyslance na konferenci k Mezinárodnímu dni žen, která se konala 7. března 2014 v Buquoyském paláci.

Vážené dámy,

vážená paní první místopředsedkyně,

Velice mě těší, že vás mohu přivítat na Francouzském velvyslanectví. Jsem velmi rád, že je zde mezi námi také paní první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Jaroslava Jermanová.

Setkáváme se v předvečer Mezinárodního dne žen a já bych chtěl poděkovat České ženské lobby a její předsedkyni Janě Smiggels Kavkové za dnešní skvělou iniciativu, které vyjadřujeme plnou podporu.

Těší mě spolupráce na tématech, na kterých záleží Francii i mně osobně.

Obrana práv žen, podpora rovnosti mezi ženami a muži ve všech oblastech a boj proti genderovému násilí představují jednu z hlavních priorit Francie v oblasti rozvoje a ochrany lidských práv.

Podpora práv žen je na předním místě agendy, kterou chceme prosazovat letos a příští rok během našeho dvouletého mandátu v Radě pro lidská práva. Letos v ní Francie bude zasedat spolu s Českou republikou, a já bych si, paní první místopředsedkyně, velmi přál, abychom toho využili pro prohloubení naší spolupráce v těchto otázkách.

Ještě bych uvedl, že Francie v červnu tohoto roku pořádá Světový summit žen. A já doufám, že Česká republika na něm bude hojně zastoupena, a to – samozřejmě – jak na úrovni institucionální, tak na úrovni občanské společnosti, a zvláště pak asociací, jako jsou vaše, bez kterých žádný pokrok není možný.

Vím, že někteří lidé Mezinárodní den žen zpochybňují, neboť se domnívají, že právy žen je třeba se zabývat neustále, a ne jen každého 8. března. Osobně jsem hluboce přesvědčen, že to zbytečné není. Umožňuje nám upozornit na situaci žen ve světě, na jejich touhy, jejich boje, na dosažené cíle, a připravovat tak budoucnost pro další generace žen. Je to také příležitost ke sdílení osvědčených postupů a k další inspiraci. A to je přesně přínos, který se od dnešní akce očekává.

Děkuji a přeji vám konstruktivní debatu.

Jean-Pierre Asvazadourian

Dernière modification : 12/06/2015

Haut de page